GIMP (GNU Image Manipulation Program)
  Exercici  1
   
  Exercicis editor d'imatges Gimp
   
Atenció !

Creeu una imatge nova que contingui diverses capes. El tema de la composició és lliure. Incorporeu-hi alguns elements amb les eines de seleccionar, dibuixar i pintar. Deseu la imatge sense aplanar en format XCF. La imatge ha de portar per nom el vostre identificador seguit de exg1.

Recordeu que les imatges s'han d'ubicar a la carpeta de la bustiac3, no s'han de penjar a la web