GIMP (GNU Image Manipulation Program)
  Exercici  2
   
  Exercicis editor d'imatges Gimp
   
Atenció !

Creeu una imatge nova i inseriu-hi un text. Apliqueu a la imatge alguna o algunes de les tècniques treballades: posar contorn al text, pintar amb un degradat, pintar amb un patró, aplicar una ombra o altres filtres i efectes... Un cop hàgiu aplanat i escapçat la imatge, escolliu el format que creieu més adient (JPG, GIF, PNG...) i deseu-la amb el nom del vostre identificador seguit de exg2.

Recordeu que les imatges s'han d'ubicar a la carpeta de la bustiac3, no s'han de penjar a la web