Introducció al programari lliure
  Pràctica 8
 
 
 

El GIMP (GNU Image Manipulation Program) és un programa de creació i retoc d'imatges. Podeu fer amb el GIMP les accions bàsiques amb les quals es familiaritza un usuari/ària que s'està iniciant: seleccionar amb diferents eines, pintar, canviar les mides, inserir text a una imatge, treballar amb capes...

 

El GIMP incorpora opcions avançades que el converteixen en un editor d'imatges utilitzat també per dissenyadors professionals.

En aquesta pràctica, es mostrarà d'on podeu descarregar el GIMP i com instal·lar-lo. Es presentarà la interfície del GIMP, altament flexible i configurable, amb la finalitat que cada usuari/ària pugui organitzar el seu espai de treball. També, veureu com crear, obrir i desar una imatge.

   
Descàrrega i instal·lació del GIMP
   
Pràctica Per descarregar-vos el GIMP, aneu a:
   
 
 

Arxiu comprimit amb els fitxers d'instal·lació del GIMP per a Windows

   
 

Un cop descarregat l'arxiu comprimit (per a Windows), el descomprimiu i obtindreu dos fitxers:

 • l'aplicació GTK+-2.8.9-setup-1.exe, amb les biblioteques.
 • l'aplicació gimp-2.2.10-i586-setup.exe, amb el programa GIMP.
 • l'aplicació gimp-gap-2.2.0-setup.exe, amb el conjunt de plug-ins per a GIMP 2.2 que permet crear animacions a partir d'imatges fixes.
   
 
 

Fitxers d'instal·lació del GIMP per a Windows

   
 

Instal·leu, primer, el fitxer que conté les llibreries i, a continuació, el fitxer amb el programa GIMP.

Per a la instal·lació del GTK+2, primer seleccioneu l'idioma que preferiu durant la instal·lació, a continuació, us recomana de tancar tots els programes oberts, llegiu l'acord de llicència i escolliu el tipus d'instal·lació que voleu fer (per defecte és la completa): us informarà de la carpeta on s'ubicaran les llibreries i us avisarà quan hagi finalitzat la instal·lació.

Un cop instal·lat el fitxer GTK+2, inicieu la instal·lació del programa GIMP. Escolliu l'idioma que preferiu durant la instal·lació, a la finestra de benvinguda, s'aconsella de tancar tots els programes, llegiu l'acord de llicència: us informa de la carpeta on s'ubicaran els fitxers del programa, us pregunta el tipus d'instal·lació que voleu fer, quines extensions de fitxers voleu que s'obrin per defecte amb el GIMP, on crear les dreceres des d'Inicio per engegar el programa, i si voleu o no que es creï un accés directe a l'escriptori i a la barra d'accés ràpid. A continuació, s'iniciarà la instal·lació i us avisarà quan hagi acabat. Finalment, us preguntarà si voleu reiniciar l'ordinador per completar la instal·lació, o bé ja ho fareu més tard.

Si durant la instal·lació escolliu el GIMP com a programa associat per obrir determinades extensions, cada vegada que premeu sobre un fitxer amb l'extensió que heu indicat, s'engegarà el programa GIMP per mostrar l'arxiu.

   
 
 

Escolliu els fitxers que s'obriran amb el GIMP com a programa associat

   
  La interfície del GIMP
   
Pràctica La interfície del GIMP consta de diferents finestres interrelacionades que podeu obrir, tancar, situar on vulgueu..., en funció del treball que estigueu fent i de les vostres preferències. El GIMP permet ubicar a prop de la finestra de la imatge aquelles utilitats que més necessiteu, i tancar o deixar a sota les que no us facin falta. Podeu fer les finestres més amples, més estretes, més altes, més baixes... situant el punter al marc de la finestra i estirant quan es mostren les dues fletxes oposades .

   
 
 

Exemple d'organització de l'espai de treball amb les finestres del GIMP

   
 

Al GIMP es poden distingir dues finestres essencials: la finestra principal i la finestra de la imatge. Altres finestres molt útils són la finestra de diàleg/la finestra d'un grup de diàlegs.

La finestra principal incorpora:

   
 
 • La barra del títol: fent un clic sobre la icona de la mascota del GIMP, s'obre un desplegable amb les opcions Restaurar, Moure, Mida, Minimitzar, Maximitzar i Tancar. Fent un doble clic sobre la icona de la mascota o fent un clic sobre la X, tanqueu el programa.
   
 
 • La barra del menú amb les opcions Fitxer, Extensions i Ajuda. Podeu separar cada opció a una finestra nova fent un clic sobre les línies discontínues.

  Des de Fitxer podeu accedir, entre d'altres, al quadre Preferències per configurar les opcions del GIMP.
   
 • La caixa d'eines: per configurar quines eines voleu que es mostrin o no a la caixa d'eines, aneu a la Finestra de la imatge, al menú Diàlegs | Eines.
   
 • Les opcions actives de color de primer pla i color de fons, pinzell, patró i degradat.

  Des de Fitxer | Preferències | Caixa d'eines podeu configurar que en aquest espai també es mostri una icona (amb un thumbneil o imatge reduïda) de la imatge activa.

  Fent un clic sobre cada opció, s'obre la finestra corresponent: canvia el color de primer pla, canvia el color de fons, escull un pinzell, un patró o un degradat.
   
 • A sota de la caixa d'eines s'ubiquen els controls per a cada eina que activeu.

  A la caixa d'eines, seleccioneu-ne una fent un clic sobre la seva icona i, a sota, es mostraran els controls corresponents.

  Arrossegant la barra superior (on consta el nom de l'eina) del quadre de control d'una eina, feu que el quadre se separi de la finestra i es mostri a una finestra nova. Per restablir la ubicació per defecte, aneu a Fitxer | Preferències | Gestió de finestra i premeu el botó Reinicia les posicions de les finestres desades als valors per defecte.
   
  La finestra de la imatge conté:
   
 
 • La barra del títol mostra una icona, que és la còpia reduïda de la imatge continguda a la finestra, el nom de la imatge, informació sobre el tipus d'imatge (RGB, indexada o escala de grisos), el nombre de capes i les mides (amplada x alçada) de la imatge.

Clicant sobre la imatge reduïda, es despleguen les opcions Restaurar, Moure, Mida, Minimitzar, Maximitzar i Tancar.
 
 • La barra del menú conté els menús: Fitxer, Edita, Selecciona, Visualitza, Imatge, Capes, Eines, Diàlegs, Filtres i Funcions.
Clicant amb el botó dret sobre l'àrea de la imatge, es desplega un menú contextual amb les mateixes opcions.
 
 • Els regles verticals i horitzontals amb les guies corresponents que podeu arrossegar amb el punter fins a situar-les al lloc escollit dins la imatge. Les guies actuen com un imant que atreu els elements que moveu per la imatge.

  Per treure una guia, activeu l'eina moure , situeu el punter sobre la guia fins que es mostri una mà amb el dit índex estirat i, a continuació, arrossegueu la guia fora de la imatge.

   


Atenció!
: Per poder treure la guia, vigileu que al quadre de control de l'eina moure tingueu activada l'opció Tria una capa o guia.
   
 
 • El triangle petit situat a la part esquerra del regle horitzontal desplega un menú amb les mateixes opcions que trobeu a la barra del menú i al menú contextual que es desplega prement sobre la imatge amb el botó dret del ratolí.

  Si voleu separar aquest menú del triangle i del menú contextual per obrir-lo a una finestra nova, només cal fer un clic sobre les línies discontínues.

  Clicant de nou sobre el triangle, el menú es tornarà a enganxar. Prement amb el botó dret del ratolí, tornarà a mostrar-se en forma de menú contextual.
   
 
 • La lupa , situada a la part dreta del regle horitzontal. Si la lupa està activa, automàticament, quan maximitzeu la finestra, augmenta el zoom i, quan la minimitzeu, es redueix.
   
 
 • A la part inferior esquerra, es troba el botó Commuta màscara ràpida.
   
 
 • A la part inferior dreta, veureu el botó Moure . Fent un clic, es mostra la imatge activa amb mides reduïdes. Quan la finestra és més petita que la imatge, i per tant, la imatge no es pot veure sencera, en lloc de moure les barres de desplaçament vertical i horitzontal, podeu seleccionar la zona de la imatge que voleu que es mostri desplaçant el rectangle que representa el marc de la finestra.
   
 
 • A la barra d'estat podeu escollir el percentatge de zoom que necessiteu per visualitzar la imatge.
  També hi trobeu informació sobre el pes de la imatge, però no es refereix al pes que tindrà un cop desada, sinó al pes o memòria ocupada que genera el procés de treball.
   
 
Les finestres de diàlegs permeten controlar moltes opcions i possibilitats del GIMP. Podeu obrir un diàleg sol, o bé un grup de diàlegs.

Un grup de diàlegs pot estar format, per exemple, per Capes, Canals, Camins i Desfés. Cada diàleg s'activa prement sobre la pestanya corresponent. Per afegir a un diàleg o a un grup de diàlegs una altra pestanya per incorporar-hi un diàleg nou, premeu el triangle que mira cap a l'esquerra, seleccioneu l'opció Afegeix una pestanya i escolliu un diàleg de la llista desplegada.

Quan treballeu amb el GIMP, és molt aconsellable tenir el diàleg de capes actiu i visible.

Finestra amb un grup de diàlegs

 

Atenció!: A vegades us podeu trobar que una eina no us respongui i, per tant, no pugueu fer amb ella l'acció que us proposeu. Aleshores, caldrà mirar:

 • si teniu seleccionada la capa sobre la qual voleu actuar.
 • si teniu una Selecció Flotant. Quan enganxeu o moveu una selecció, el GIMP ho fa en una selecció flotant o capa temporal. Per continuar treballant, cal ancorar la selecció flotant a la capa de sota, o bé situar-la en una capa nova . El diàleg de capes us permet ancorar la selecció flotant (ubicar-la a la capa de sota), o bé situar-la en una capa nova.
 • si no es tracta de res de tot això, caldrà mirar si les opcions del control de l'eina estan configurades per a l'acció que voleu fer.

Però no us espanteu, tot això ho anireu esbrinant més endavant.

   
  Obrir una imatge
   
Pràctica

El GIMP pot obrir molts formats de fitxer: GIF, JPG, ICO, PSP, PDF, PNG, TIF, BMP, PSD... L'extensió pròpia del GIMP és XCF.

Per obrir una imatge ja existent, aneu a la finestra principal, al menú Fitxer | Obre. Es mostra la finestra Obre imatge.

   
 
 

Finestra Obre imatge

   
 
 • A la columna de l'esquerra, indiqueu, fent doble clic, a quina unitat anireu a buscar la imatge: a Inici, a un disquet, a la unitat C:\, a un CD-ROM...
  Amb els botons +Afegeix i -Suprimeix podeu afegir o treure dreceres per accedir directament a unes carpetes en concret.
 • A la columna del mig, cerqueu la carpeta i seleccioneu la imatge. Podeu retornar a les carpetes que estan a un nivell superior clicant als botons que es troben a la zona superior d'aquesta columna i que indiquen el camí on esteu.
 • A la columna de la dreta, obtindreu una previsualització a escala reduïda de la imatge seleccionada, amb informació sobre el nom de la imatge, l'extensió, el pes i les mides.

Prement sobre l'opció Tots els fitxers, podeu crear un filtre en què s'indiqui que només es mostrin a la columna del mig els fitxers que tenen una extensió determinada.

Prement sobre l'opció Selecciona tipus de fitxer, podeu escollir que el GIMP detecti automàticament l'extensió d'un fitxer (opció per defecte), o bé fer-ho manualment entre les extensions de la llista desplegada.

Un cop seleccionada la imatge, premeu el botó Obre.

Cada imatge s'obre a una finestra nova, tret que, des de la finestra d'imatge, indiqueu l'opció Obre com a capa.

   
  Obtenir una imatge: d'una captura de pantalla, del porta-retalls, de l'escàner, enganxa com a nou...
   
Pràctica

Des de la barra del menú de la finestra principal, a Fitxer | Adquireix, teniu altres opcions per obtenir una imatge:

 
 • Enganxa com a nou permet situar a una finestra nova una selecció feta i copiada amb el GIMP.
 • Enganxa del porta-retalls permet enganxar a una finestra nova una selecció feta i copiada amb un altre programa.
 • Adquireix TWAIN permet activar el programa associat a l'escàner i obrir la imatge obtinguda directament al GIMP.
 
 • Adquireix | Captura de pantalla obre la finestra WinSnap:

  Per capturar una sola finestra, marqueu l'opció Captura una única finestra i també indiqueu els segons de retard que hauran de transcórrer entre el moment en què assenyaleu la finestra per capturar i el moment real en què es fa la captura. A continuació, premeu el botó Adquisició.
   
 
 

Capturar una finestra o una pantalla

   
 

Després de prémer el botó Adquisió, es mostra la finestra Select Window. Arrossegueu el símbol + per indicar la finestra que s'ha de capturar.

   
 
 

Símbol + per assenyalar la finestra que s'ha de capturar

   
 

Durant els segons de retard que heu indicat, podeu fer alguna modificació a la finestra abans que es faci la captura. La captura obtinguda s'obrirà en una finestra nova del GIMP.

Per capturar la pantalla sencera, marqueu la opció corresponent a la finestra WinSnap. Marqueu els segons de retard que necessitareu i premeu el botó Adquisició. A continuació, mentre transcorren els segons de retard que heu indicat, prepareu la pantalla tal com voleu que es mostri a la captura i, automàticament, la captura obtinguda es mostra en una nova finestra del GIMP.

També, podeu fer la captura de pantalla amb les opcions del teclat:

 • Impr Pant per capturar una pantalla sencera.
 • Alt + Impr Pant per capturar la finestra seleccionada.

A continuació, des de la finestra principal del GIMP, aneu a Fitxer | Adquireix | Del porta-retalls i obtindreu la captura en una finestra nova.

 
  Crear una imatge nova
   
Pràctica

Per crear una imatge nova, aneu al menú Fitxer | Nou: s'obre la finestra Crea una nova imatge.

   
 
 
Definir els paràmetres per crear una imatge nova
   
 

Definiu l'amplada i l'alçada de la imatge, o bé accepteu els valors que vénen donats per defecte.

L'opció Plantilla permet escollir entre una llista amb formats de mides predeterminades, per exemple, per dissenyar la caràtula d'un CD-ROM, un banner (cibertira) per a la web...

Per restaurar les mides de la imatge per defecte que teniu configurades des de Preferències, premeu el botó Redefineix .

Els botons vertical i horitzontal permeten, a partir de les mides introduïdes, crear una imatge nova plantada o apaïsada, respectivament.

Les Opcions avançades permeten configurar altres paràmetres, com per exemple, la resolució i el color.

   
  Desar una imatge
   
Pràctica Per desar una imatge, aneu a la finestra de la imatge, a Fitxer | Desa, o bé a Fitxer | Anomena i desa. Es mostra la finestra Desa la imatge:
   
 
 

Desar una imatge

   
 

Al camp Nom, escriviu un nom per a la imatge i, a continuació, escriviu manualment l'extensió amb què voleu desar-la.

L'opció Selecciona tipus de fitxer (Per extensió) permet escollir un format de la llista desplegada.

Si a l'opció Desa a una carpeta esteu d'acord amb la carpeta que teniu configurada per defecte per desar els fitxers, confirmeu amb el botó Desa. Si no hi esteu d'acord, premeu l'opció Navega per a altres carpetes: s'obrirà la finestra Desa la imatge, molt semblant a la d'Obre una imatge.

   
 
 

Cercar una carpeta on desar una imatge creada o modificada amb el GIMP

   
 

Des del quadre de diàleg Desa la imatge, podeu crear una carpeta nova prement el botó Crea una carpeta que hi ha sobre la columna Previsualitza. També podeu afegir i treure dreceres d'accés a carpetes amb els botons +Afegeix i -Suprimeix. Cerqueu una carpeta on ubicar el fitxer, escriviu el nom, l'extensió i confirmeu amb el botó Desa.

Si heu creat una imatge amb capes, cal aplanar-la (convertir-la a una sola capa) abans de desar-la. Si us oblideu d'aplanar les capes, s'obre un missatge d'avís per aplanar-les automàticament. Vegeu l'apartat Desar una imatge amb capes.

Si l'extensió que indiqueu per desar el fitxer (GIF, JPG...) no es correspon amb el Mode de la imatge, s'obre un missatge d'avís per convertir la imatge automàticament. Vegeu l'apartat Modes de color.


Amunt