Introducció al programari lliure
  Pràctica 8
 
 
 

En aquesta pràctica, es mostrarà les diferents eines de selecció del GIMP: selecció rectangular i el·líptica, selecció lliure, selecció difosa, selecció per color i tisores intel·ligents. També es presentarà la funcionalitat de l'eina Camins.

Veureu que totes les eines de selecció tenen unes característiques comunes, per exemple, les opcions de teclat per fer determinades funcionalitats.

A l'apartat Realitzar seleccions rectangulars o el·líptiques, s'explicarà amb més detall el funcionament d'aquestes eines de selecció. Als apartats sobre les altres eines de selecció, s'explicaran els seus trets més particulars.
   
Les eines de selecció
   
Pràctica

Les eines de selecció permeten seleccionar una part d'una imatge, de manera que, després, podreu actuar-hi a sobre: retallar-la, copiar-la, moure-la, pintar-la, aplicar-hi un filtre...

   
 

Les eines de selecció a la caixa d'eines

En primer lloc, heu d'escollir quina eina de selecció voleu utilitzar:

 • selecció de rectangle
 • selecció d’el·lipse
 • selecció lliure
 • selecció difosa
 • selecció per color
 • tisores intel·ligents
   
 

L'eina Camins permet dibuixar i seleccionar.

Podeu fer una selecció sobre una imatge ja existent, o bé sobre una imatge nova.

   
  Fer seleccions rectangulars o el·líptiques
   
Pràctica Premeu el botó Selecció de rectangle , o bé el botó Selecció d'el·lipse . A continuació, poseu el punter sobre la imatge. La selecció s'inicia a l'extrem on teniu el punter. Sense deixar de prémer el botó esquerre del ratolí, estireu la selecció fins a completar-la. Quan deixeu anar el botó esquerre del ratolí, haurà finalitzat la selecció. L'àrea seleccionada es mostra envoltada d'unes línies discontínues que es van movent.
   
 
Selecció rectangular. Les línies discontínues, que es mouen com si fossin formigues, indiquen la selecció
Selecció d'el·lipse
   
  Si voleu que l'eina Selecció de rectangle faci un quadrat, o l'eina Selecció d'el·lipse faci un cercle, premeu la tecla de majúscules (Maj) mentre feu la selecció.
   
 
Seleccionar un quadrat
Seleccionar un cercle
   
  Podeu fer una selecció a partir d'unes mides d'amplada i d'alçada establertes. Al quadre de control de les eines Selecció de rectangle o Selecció d'el·lipse, canvieu l'opció Selecció lliure per Mida fixada, introduïu els valors que desitgeu i ja podeu fer la selecció.
   
 
 

Introduir uns valors per les mides d'amplada i d'alçada d'una selecció

   
 

El botó Torna als valors per defecte configura de nou els paràmetres predeterminats.

Si voleu que l'àrea de la selecció rectangular o el·líptica estigui centrada en un punt, situeu el punter del ratolí al punt central que heu escollit i feu un clic amb el botó esquerre. Sense deixar de prémer el botó esquerre, premeu la tecla Control i feu la selecció. La selecció començarà pel mig en lloc d'iniciar-se per defecte en un extrem.

   
 
 

Selecció centrada en un punt
Imatge obitnguda de: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes, i posteriorment modificada

   
 

Per fer un cercle o un quadrat centrats en un punt, primer premeu amb el botó esquerre el punt central on ha de començar la selecció, a continuació, premeu simultàniament les tecles de majúscules i Control, i feu la selecció.

Per practicar fent seleccions, trobareu la imatge seleccionar1.jpg.

Per deixar de seleccionar, feu un clic fora de la selecció, o bé aneu a la finestra de la imatge, al menú Selecciona | Res.

Per defecte, quan comenceu una selecció nova, desapareix una selecció anterior.

Des del quadre de control de les eines selecció de rectangle o selecció d'el·lipse, a l'apartat Mode, prement el botó corresponent, podeu indicar el tipus de selecció que voleu fer:

 

 

 
 • la selecció nova fa desaparèixer la selecció anterior
 • suma seleccions
 • resta seleccions
 • creua seleccions
   
  Al costat del punter del ratolí, el GIMP us informa d'una manera gràfica sobre el tipus d'acció que aneu a fer:
   
 
Selecció rectangular nova que elimina l'anterior Selecció el·líptica nova que elimina l'anterior
Selecció rectangular nova que s'afegeix a l'anterior Selecció el·líptica nova que se suma a l'anterior
Selecció rectangular nova que es resta de l'anterior Selecció el·líptica nova que es resta de l'anterior
Selecció rectangular nova que es creua amb l'anterior Selecció el·líptica nova que es creua amb l'anterior
Moure la selecció    
   
 

Quan al costat del punter del ratolí es mostra l'opció de moure la selecció , podeu desplaçar la selecció per situar-la al lloc on vulgueu. Com podeu veure en el diàleg de capes, la selecció queda ubicada en una capa flotant (selecció flotant o temporal) en la qual també podeu fer accions com pintar, moure, posar-hi efectes... Quan hagueu acabat, per continuar treballant, cal ancorar o fixar la selecció. Ho podeu fer de diferents maneres:

 • Al diàleg de capes, feu un clic al botó Ancora la capa flotant.
 • Al diàleg de capes, feu un clic al botó Nova capa.
 • Situeu el punter del ratolí a fora de la selecció i, quan al costat del punter es mostri un dels símbols següents:
 
 
feu un clic i la selecció flotant quedarà fixada a la capa inferior.
 

 

 

Si voleu afegir diverses seleccions, al quadre de control premeu el botó de suma seleccions . La tecla de majúscules permet sumar a una selecció un quadrat o un cercle. Les seleccions afegides poden estar o no unides. Si les seleccions que sumeu es toquen, les unifiqueu en una sola selecció.

   
 

Sumar diverses seleccions

Sumar diverses seleccions en una de sola

   
  Si voleu treure zones seleccionades, premeu el botó resta seleccions del quadre de control. També la tecla Control permet anar-les restant. En l'exemple següent, veureu una selecció d'el·lipse i una segona selecció d'el·lipse (de color groc, a l'exemple de sota) que retalla i suprimeix tot el que hi ha dins la seva àrea.
   
 

La segona selecció(de color groc) resta de la primera

Resultat de restar la selecció

 

 

  Podeu creuar seleccions, és a dir, fer una intersecció d'una selecció amb una altra. Feu una primera selecció, a continuació, activeu el botó creua seleccions, i feu una segona selecció que es creui amb la primera (de color groc, a l'exemple de sota). El resultat de la intersecció és una selecció amb tota la zona de la primera selecció que està dins l'àrea de la segona selecció. Si premeu simultàniament les tecles de majúscules i de control mentre feu la segona selecció, creareu un quadrat o un cercle que es creuarà amb la primera selecció.
   
 

La segona selecció, de color groc, fa una intersecció amb la primera

Resultat de creuar les seleccions

   
 

Si voleu fer rectangles i arrodonir els vèrtexs, primer creeu una selecció rectangular i, a continuació, aneu al menú Selecciona | Rectangle arrodonit.

A la finestra Funció: rectangle arrodonit indiqueu el radi dels extrems. També podeu indicar que els vèrtexs siguin concaus.

 

Selecció rectangular amb vèrtexs arrodonits

   
  Si teniu una imatge sencera seleccionada, l'opció Selecciona | Rectangle arrodonit actuarà sobre tota la imatge.
 

Arrodonir els vèrtexs d'una imatge sencera

Resultat després d'aplicar-hi una ombra

Imatge obitnguda de: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes i posteriorment modificada

   
  Per practicar fent seleccions, trobareu la imatge seleccionar2.jpg.
 

 

 

Podeu suavitzar les vores d'una selecció amb la finalitat que tinguin un contorn fusionat. Abans de fer la selecció, al quadre de controls de l'eina de selecció, marqueu l'opció Suavitza vores. Escriviu un valor o feu lliscar el botó a esquerra o dreta per indicar un radi.

Després de fer la selecció, per veure el resultat de suavitzar les vores, copieu o retalleu l'àrea seleccionada (aneu al menu Edita | Copia o a Edita | Retalla) i, a continuació, aneu al menú Edita | Enganxa com a nou.

 

 

 


Resultat d'aplicar una selecció amb les vores suavitzades

Imatge obitnguda de: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes i posteriorment modificada

   
  Segons sobre quina àrea de la imatge vulgueu actuar, caldrà o no invertir la selecció. Per seleccionar la part oposada, aneu al menú Selecciona | Inverteix .
   
 
Selecció
Omplir de color la selecció
Invertir una selecció i omplir-la de color
   
 

Les eines de selecció permeten dibuixar. Podeu dibuixar una selecció i, a continuació, pintar-la:

 • amb un color o un patró
 • amb un gradient
 • només el contorn de la selecció anant al menú Edita | Traça la selecció

A la pràctica següent veureu amb més detall com fer aquestes accions.

   
 

Des del menú Edita, teniu accés a una sèrie d'opcions d'edició:

 • Per eliminar un element seleccionat, aneu a Edita | Neteja o premeu les tecles Control + K.
 • Per copiar un element seleccionat, aneu a Edita | Copia o premeu les tecles Control + C.
 • Per enganxar a la finestra de la imatge un element del porta-retalls del GIMP, aneu a Edita | Enganxa o premeu les tecles Control + V. L'opció Edita | Enganxa com a nou enganxa l'element seleccionat en una finestra nova. L'opció Edita | Enganxa a enganxa dins una selecció el contingut del porta-retalls.

Per moure una selecció juntament amb el seu contingut, premeu amb el botó esquerre del ratolí i arrossegueu. Si voleu moure una selecció sense el seu contingut per ajustar la zona que voleu seleccionar, premeu la tecla Alt i arrossegueu-la amb el botó esquerre del ratolí.

Per fixar una selecció, feu un clic fora de l'àrea de la selecció i ja no la podreu moure.

   
 

Fer una selecció lliure

   
Pràctica L'eina selecció lliure permet fer una selecció a mà alçada. Convé començar-la i acabar-la en el mateix punt, si deixeu anar el botó esquerre, la selecció es tanca automàticament amb una línia recta.

Com totes les eines de selecció, podeu afegir, treure i creuar seleccions. Per suavitzar les vores de l'eina, marqueu l'opció Suavitza vores al quadre de control i introduïu un valor per al radi. Fent un clic fora de la selecció, deixeu de seleccionar-la.

   
 


Selecció lliure


Enganxar la selecció en una imatge nova

Imatge obitnguda de: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes i posteriorment modificada

   
  Per practicar amb la selecció, trobareu la imatge seleccionar3.gif.
   
  Fer una selecció amb les eines de selecció difosa i selecció per color
   
Pràctica

L'eina selecció difosa selecciona les regions contínues pel color.

L'eina selecciona per color selecciona totes les zones d'una capa pel color.

En l'exemple següent podeu veure que, fent un clic amb l'eina selecció difosa , se selecciona, en el lloc on heu fet el clic, tota una àrea delimitada del mateix color. Fent un clic amb l'eina selecciona per color , se seleccionen totes les àrees de la imatge que tenen el mateix color.

   
 Selecció difosa
La fletxa indica la selecció feta: regió contínua de color grocSelecciona per color
Selecció feta: totes les regions de color groc de la capa

   
 

Per practicar amb la selecció, trobareu la imatge seleccionar4.gif.

Prement la tecla de majúscules i fent clic, sumeu zones de selecció. Prement la tecla Control i fent clic, resteu zones de selecció.

   
  Fer una selecció amb l'eina de tisores intel·ligents
   
Pràctica

L'eina tisores intel·ligents , a través dels punts que aneu indicant, busca els contorns d'una zona de la imatge i automàticament s'hi adapta.

Per acabar la selecció, heu de tancar en el mateix punt on heu començat. Per ajustar la selecció, podeu moure els punts de control i també crear-ne de nous. Finalment, feu un doble clic dins la zona marcada amb els punts i ja tindreu l'àrea seleccionada.

   
 

Imatge original

Selecció amb tisores

Enganxar a una imatge nova

Imatge obitnguda de: http://www.openclipart.org i posteriorment modificada

   
  Per practicar amb la selecció, trobareu la imatge seleccionar5.gif.
   
  L'eina Camins
   
Pràctica

L'eina Camins o corbes Bézier és una eina molt potent del GIMP que permet dibuixar i seleccionar. Utilitzar aquesta eina requereix tenir un bon coneixement de la finestra de diàleg Camins, que aquí s'explica.

En els controls de l'eina Camins , a Edita mode heu d'indicar si voleu:

 • dissenyar, fer un dibuix
 • editar, modificar el dibuix
 • moure el dibuix
   
 
 

Quadre de control de l'eina Camins

   
  Quan dibuixeu, necessiteu tenir a la vista el diàleg Camins, que us permet crear i editar un camí nou per a cada element que dibuixeu. Per obrir-lo, aneu al menú Diàlegs | Camins.
   
 
 
Finestra del diàleg Camins
   
 

Ara dibuixeu un cotxe.

 • A la finestra de la imatge, comenceu dibuixant la carrosseria amb el mode Dissenya activat. Amb l'eina Camins , aneu marcant els punts de control de l'element que voleu dibuixar. D'entrada, es creen línies rectes.
 • Podeu moure i canviar de lloc els punts de control, també anomenats àncores, situats als extrems d'una línia.
 • Quan feu un clic sobre un punt d'una línia, veureu que podeu arrossegar-la, i la seva forma canvia a una corba. També podeu canviar la forma de la línia estirant dels tiradors, també anomenats nanses, que s'activen fent clic sobre la línia.
 • Amb el mode Edita no podeu crear un camí nou, però sí que podeu modificar un camí existent creant àncores noves sobre la línia.
 • Amb el mode Mou podeu arrossegar tot l'element dibuixat per canviar-lo de lloc.
   
 
 

Element d'un dibuix creat amb l'eina Camins

   
 

Un cop heu dibuixat un camí, en funció d'allò que voleu fer, podeu traçar-lo o convertir-lo a selecció.

Traçar un camí

Traçar un camí vol dir resseguir-lo i escollir un color, un gruix...

Per traçar un camí, cal tenir-lo seleccionat al diàleg Camins. Als controls de l'eina Camins , premeu el botó Traça el camí. També podeu accedir a aquesta opció des de la finestra de la imatge, a Edita | Traça el camí , i des del diàleg Camins, al menú contextual que s'activa posant el ratolí sobre un camí, prement amb el botó dret i escollint l'opció Traça el camí .

Crear una selecció des d'un camí

Convertir un camí a selecció permet poder actuar dins l'àrea seleccionada. Per crear una selecció a partir d'un camí, és preferible que el camí comenci i acabi al mateix punt, en cas contrari, es tancarà automàticament amb una línia recta.

Per crear una selecció des d'un camí, als controls de l'eina Camins , premeu el botó Crea selecció des de camí. També podeu accedir a aquesta opció des del diàleg Camins, al menú contextual que s'activa posant el ratolí sobre un camí i prement el botó dret, i escollint l'opció Camí a selecció .

Podeu resseguir el contorn d'un camí o d'una selecció des de les finestres Traça el camí i Traça la selecció. Podeu conèixer amb més detall el procés per traçar un camí o traçar una selecció a la pràctica següent, a l'apartat Traçar una selecció o un camí.

Fets aquests aclariments, continueu dibuixant el vostre cotxe. Al diàleg Camins, amb l'element dibuixat seleccionat, obriu el menú contextual amb el botó dret del ratolí i escolliu l'opció Camí a selecció. Recordeu que també teniu aquesta opció als controls de l'eina, a Crea selecció des de camí.

A continuació, traceu el contorn de la selecció amb un color anant a l'opció Edita | Traça la selecció de la finestra de la imatge.

   
 
 

Resseguir amb un traç la selecció

   
 

Amb el mateix procediment, continueu dibuixant més elements situant cadascun d'ells a un camí nou del diàleg Camins.

Tot i que no és imprescindible, podeu tenir un major control sobre el dibuix si aneu situant cadascun dels elements a diferents capes. També, si s'escau, podeu utilitzar les eines de selecció d'el·lipse i selecció de rectangle.

   
 
 

Dibuixar diferents elements del dibuix

   
 

A la finestra del diàleg Camins poseu un nom a cada element que aneu dibuixant fent un doble clic al nom que el GIMP ha posat per defecte i canviant-lo. Quan teniu diversos camins dibuixats, el nom ajuda a trobar-los més ràpidament. Per poder veure un camí a la finestra de la imatge, cal tenir-lo seleccionat al diàleg Camins.

   
 
 

Diàleg Camins amb diferents camins

   
 

Un cop creada una selecció a partir d'un camí, podeu pintar-la amb les diferents eines de pintar, li podeu aplicar filtres i efectes...

Aquest és el resultat del vostre dibuix un cop pintades les diferents seleccions:

   
 
 
Les eines del GIMP per dibuixar i pintar
   
  Per crear dibuixos complexos, pot ser útil fer primer el dibuix en un paper i, a continuació, escanejar-lo. Un cop tingueu el dibuix al GIMP, al diàleg de capes, creeu a sobre del dibuix una nova capa transparent. Tindreu el dibuix a sota, que podreu eliminar quan hàgiu acabat, i podeu calcar-lo a la capa transparent de sobre amb l'eina Camins.

Amunt