Introducció al programari lliure
  Pràctica 8
 
 
 

A la pràctica anterior, s'ha mostrat que les eines de selecció (selecció de rectangle, selecció d'el·lipse, selecció lliure, selecció difosa, selecció per color, tisores intel·ligents) serveixen també per dibuixar. També heu vist com l'eina Camins permet dibuixar i seleccionar, amb un gran control, sobre el dibuix.

En aquesta pràctica, veureu com pintar seleccions i com utilitzar les eines de dibuixar i pintar.
   
  Modes de color
   

A la finestra de la imatge, aneu al menú Imatge | Mode, on podeu escollir tres modes de color: RGB, escala de grisos i indexat.

Per defecte, quan creeu una imatge nova amb el GIMP, és amb el mode RBG. Al diàleg Canals (finestra de la imatge a Diàlegs | Canals), veureu els canals vermell, verd i blau d'una imatge.

   
 


Canals vermell, verd i blau


Canal vermell


Canal verd


Canal blau

   
  El mode escala de grisos crea un sol canal amb 255 colors del blanc al negre.
   
 


Imatge en escala de grisos

   
  El mode indexat genera un canal amb una paleta d'un màxim de 256 colors. L'extensió GIF només accepta imatges en mode indexat.
   
 


Imatge en mode indexat

   
 

En funció del mode de la imatge, escollireu un format per desar-la. Una imatge indexada podeu desar-la en format GIF, una imatge RGB en format JPG, PNG... En el cas que no es correspongui el format escollit amb el mode de la imatge, el GIMP us avisarà que cal exportar la imatge, és a dir, convertir-la automàticament per desar-la en el format que heu indicat.

Quan treballeu amb capes, es crea un quart canal, el canal alfa. El GIMP utilitza aquest canal per crear màscares o per fer seleccions automàtiques.

   
Les eines de dibuixar i pintar
   
Pràctica

El GIMP disposa d'onze eines de pintura. A excepció del cubell i la mescla , amb les quals només podeu pintar, amb les altres eines de pintura podeu dibuixar i pintar.

   
 Activar les eines de dibuixar i pintar des de la caixa d'einesActivar les eines de dibuixar i pintar des de la finestra de la imatge, a Eines | Eines de pintura

 

Fent un clic sobre cada eina, es mostrarà el seu quadre de control. A les opcions del quadre de control veureu que les eines de pintura tenen unes característiques comunes i d'altres d'específiques de cada eina.

   
  Escollir un color
   
Pràctica El GIMP disposa d'un ampli ventall de diàlegs per escollir un color. A la finestra principal trobeu les icones amb el color de primer pla i el color de fons actius.
   
 
 
Color de primer pla i color de fons actius
   
  Per canviar de color, feu un doble clic sobre la icona del color actiu que voleu canviar. S'obre la finestra Canvia el color de primer pla o Canvia el color de fons.
   
 
 

Escollir un color

   
 

Els colors que veieu en un monitor són una barreja de vermell, R, verd, V, i blau, B. La quantitat de color pot anar del 0 al 255. El color negre té 0 vermell, 0 verd i 0 blau. El color blanc té 255 vermell, 255 verd i 255 blau.

A l'exemple de la imatge superior, teniu un color 255 vermell, 0 verd i 0 blau.

En funció de la quant itat de vermell, verd i blau que barregeu, obtindreu un to H. A l'exemple de la imatge superior, fixeu-vos que a H la fletxa indica un to vermell 360.

La saturació S indica la concentració de color, que va des del blanc fins al color indicat en el to. En el vostre exemple, com heu vist, la saturació és la màxima (100).

El valor V permet enfosquir i va des del negre fins al color indicat en el to. En el vostre exemple, el valor V és el màxim 100.

La notació HTML podeu copiar-la per inserir color a una pàgina web.

   
 

La guia de la columna de la dreta us ajuda a escollir un to.

Al quadrat del centre, movent les guies, escolliu la saturació i el valor.

La guia horitzontal indica una saturació que va del 100, en la seva posició més superior, al 0, en la seva posició més inferior.

La guia vertical indica un valor que va del 100, en l'extrem dret, al zero, en l'extrem esquerre.

Escollir un color

 
   
  També podeu escollir un color d'una paleta anant a la finestra de la imatge, a Diàlegs | Paletes.
   
  El cubell
   
Pràctica

Amb l'eina cubell podeu omplir de color la capa de fons d'una imatge, tota una capa o una selecció.

Des de la finestra de la imatge, arrossegueu el color de primer pla o el color de fons fins a l'interior de la zona que voleu pintar. Podeu fer aquesta acció encara que no hàgiu activat el cubell.

   
 

Color de primer pla i color de fons

Pintar seleccions

   
 

També podeu arrossegar un color des d'un Editor de paleta fins a l'àrea que voleu omplir.

Per activar una paleta, aneu al menú Diàlegs | Paletes.

A la finestra Paletes, escolliu una paleta i, fent un doble clic, s'obrirà l'Editor de paleta.

   
  Pintar amb un patró
   
Pràctica

Podeu pintar amb un patró la capa de fons d'una imatge, tota una capa o una selecció. Per escollir un patró, feu un doble clic sobre la icona del patró actiu i es mostrarà el diàleg Patrons. També podeu activar un patró des del quadre de control de l'eina Cubell a Omple amb el patró i des de Diàlegs | Patrons.

Prement sobre el patró actiu, obteniu una previsualització.

   
 
Patró actiu
Previsualització del patró actiu
   
  Per pintar amb un patró, arrossegueu el patró actiu fins a l'àrea per omplir. Des del mateix diàleg de patrons, també podeu arrossegar un patró fins a la zona per omplir, d'aquesta manera, podeu experimentar amb els diferents patrons d'una manera més còmoda.
   
 
Diàleg patrons
Pintar amb un patró
   
  Podeu canviar els colors d'un patró, tot i que els resultats poden ser més o menys satisfactoris. Seleccioneu una imatge pintada amb un patró amb l'eina selecciona les regions per color . Amb el cubell ompliu de color la zona seleccionada. A continuació, aneu al menú Selecciona | Inverteix . Ompliu amb un altre color la zona nova seleccionada. El resultat serà la mateixa textura amb els colors canviats.
   
 
 
Patró original
Patró modificat
 
Patró original
Patró modificat
   
  Per crear un patró nou , primer el dissenyeu i, quan tingueu la imatge acabada, aneu a Funcions | Selecció | Fes-ne un patró.
   
  La mescla
   
Pràctica

Amb l'eina mescla podeu omplir amb un degradat la capa de fons d'una imatge, tota una capa o una selecció.

El degradat actiu per defecte està format per la transició entre el color de primer pla i el color de fons. A sota del pinzell i del patró actius, es mostra el degradat actiu. Si canvieu els colors de primer pla i de fons, canviarà també el degradat.

   
 


Color de primer pla i de fons


Degradat actiu per defecte

 

 

  Fent un doble clic a sobre del degradat actiu, obriu el diàleg Degradats.
   
 

Diàleg Degradats

A la finestra Degradats, (Diàlegs | Degradats), escolliu un dels degradats que incorpora el GIMP fent un clic a sobre. El degradat escollit es convertirà en el degradat actiu.

Si feu un doble clic, s'obre l'Editor de degradats que permet modificar el degradat.

També podeu crear un degradat nou . Si no el podeu desar, heu de comprovar que hi hagi una carpeta seleccionada a Fitxer | Preferències | Carpetes | Degradats.

 

   
 

Un cop escollit el degradat i amb l'eina mescla activa , per pintar situeu-vos a la zona que voleu omplir amb el degradat. Feu un clic, estireu la línia del degradat i torneu a fer un clic per acabar.

   
 
 

Pintar amb l'eina mescla

   
  El resultat del degradat serà diferent en funció del lloc on comença i acaba la línia i de la longitud de la línia. El resultat també serà diferent si comenceu i acabeu el degradat fora de l'àrea seleccionada o si feu una línia inclinada.
   
 
 

Exemple de degradat

   
 

També podeu escollir diferents formes de degradat.

   
  Traçar una selecció o un camí
   
Pràctica Podeu pintar el contorn d'una selecció des d'Edita | Traça la selecció. L'àrea interior de la selecció podeu deixar-la transparent, o bé pintar-la posteriorment amb una eina de pintura.
   
 
 

Finestra Traça la selecció

   
 

Des de la finestra Traça la selecció podeu configurar moltes opcions del traç:

  • L'ampladade la línia de traçat.
  • L'estil de línia, on podeu escollir com definir l'estil dels contorns, traços preconfigurats...
  • Traçar amb un patró.
  • Traçar amb una eina de pintar, amb la configuració que teniu en el quadre de control de l'eina.

Quan hàgiu configurat les diferents opcions, premeu el botó Traça. Amb el botó Redefineix , podeu retornar a les opcions per defecte.

   
 
 

Exemples de traços aplicats a una selecció

   
  La finestra Edita | Traça el camí ofereix les mateixes opcions que Edita | Traça la selecció i i pot aplicar-se a un camí dissenyat amb l'eina corba Bézier. Recordeu que els camins també es poden convertir a selecció.
   
  Escollir un pinzell
   
Pràctica Moltes de les eines de pintura us permeten escollir un pinzell. Activeu la finestra Pinzells des de Diàlegs | Pinzells, o feu un clic a la icona del pinzell actiu des del quadre de control de l'eina a l'apartat Pinzell.
   
 
 

Icona del pinzell actiu al quadre de control de l'eina

   
 

Finestra Pinzells

Segons la punta de pinzell que escolliu, el traçat tindrà un aspecte ben diferent.

El GIMP permet que creeu i editeu els vostres pinzells.

Per crear un pinzell nou, primer el dissenyeu i, quan tingueu la imatge acabada, aneu a Funcions | Selecció | Fes-ne un pinzell.

   
  Característiques comunes de les eines llapis , pinzell , goma d'esborrar , vaporitzador , tinta , clona , convolve , taca , esvaeix/crema .
   
Pràctica

Una sèrie d'opcions, que s'activen amb dreceres de teclat o des del quadre de control de cada eina, són comunes a la majoria d'eines de dibuixar i pintar.

Dibuixar una línia recta

Amb la tecla de majúscules podeu dibuixar una línia recta. Poseu el punter al lloc on voleu que comenci la línia, premeu la tecla de majúscules i feu un clic. Sense deixar de prémer la tecla de majúscules, moveu el ratolí al punt on voleu que acabi la línia i feu un altre clic.


Línia recta traçada amb el llapis

Forçar una línia recta a un angle

Feu un clic i, a continuació, premeu les tecles de majúscules i Control. Podeu traçar línies rectes que se situin en angles de 15, 30, 45... graus. Aquests angles actuen com un imant que atreu la línia. Moveu el ratolí per situar la recta i feu un clic per acabar.


Línia recta amb angle de 15°

Comptagotes

La tecla Control converteix el punter en un comptagotes que tria els colors de la imatge.

Configurar l'opacitat

En el quadre de control de les eines de pintura, podeu configurar l'opacitat: com menys opacitat, més transparència. Per defecte, l'opacitat màxima està configurada al 100%. Amb una opacitat del 0% no es veurà el color amb què dibuixeu o pinteu.

Esvaeix un traçat

De manera progressiva i amb la longitud que indiqueu en el quadre de control de cada eina, el traç es va tornant transparent.


Traçat amb esvaïment

El mode

Les opcions de mode que es mostren en el quadre de control de l'eina i en el diàleg de capes fan referència a com es combinaran els colors nous que incorporareu a la imatge quan se superposin amb els que ja hi ha. Per veure els resultats, podeu obrir una imatge i crear-hi a sobre una capa nova, on enganxareu una segona imatge i en què provareu les diferents opcions de mode. En els exemples següents, s'ha enganxat una fotografia a un fons blau amb diferents opcions de mode:

 

 

Normal

Multiplica

   

Divideix

Pantalla

   
Crema
Llum forta
   
Extracció de gra
Fusió de gra
   
Diferència
Adicció
   
Sostracció
Només enfosqueix
   
To
Saturació
   
Color
Valor
   
  El llapis i el pinzell
 

 

Pràctica

El llapis i el pinzell tenen un funcionament força similar i amb diferències poc perceptibles.

El llapis fa un traç net i amb vores fines. El pinzell pinta les vores una mica difuminades.

Línies rectes fetes amb el llapis

   
  Les eines goma d'esborrar, vaporitzador, tinta, clona, convolve, taca, esvaeix/crema
   
Pràctica

La goma d'esborrar elimina els píxels de les zones per on passa utilitzant el color de fons, de fet, pinta amb el color de fons.

El vaporitzador pinta amb un traç més suau, menys intens que el pinzell.

La tinta produeix un efecte similar al traç d'una ploma. En el quadre de control, cal configurar opcions de mida, velocitat... fins a obtenir l'efecte desitjat.

L'eina clona permet dibuixar i pintar utilitzant un patró, pot ser el patró actiu, o bé un patró de la mateixa imatge. Aquesta eina és ideal per fer retoc d'imatges.

L'eina desenfoca o afila barreja els píxels de la zona on la feu circular. En el quadre de control, heu d'indicar si voleu que difumini o afili. També és una eina molt indicada per fer retoc d'imatges.

Taca la imatge , com el seu nom indica, produeix el mateix efecte que si passeu el dit per sobre de pintura mullada.

L'eina esvaeix/crema, segons l'opció escollida, il·lumina o enfosqueix el trajecte per on passa.

   
  Crear una màscara ràpida
   
Pràctica

Obriu una imatge ja existent, per exemple, una fotografia. A la finestra de la imatge, premeu el botó activa màscara ràpida situat a la part inferior esquerra. Veureu que una capa (de color vermell) se situa sobre la imatge. Si abans de prémer el botó feu una selecció, la màscara no ocuparà tota la imatge, només la part oposada a la selecció.

A continuació, seleccioneu, dibuixeu, pinteu, apliqueu efectes... sobre la màscara. Per desactivar la màscara, premeu el botó desactiva màscara ràpida : les accions que abans heu fet sobre la capa vermella s'han convertit en una selecció. Podeu actuar sobre la selecció (pintar, posar efectes...) fins a obtenir el resultat desitjat.

   
 


Activar màscara ràpida


Resultat de la màscara

Procedència de la imatge: àlbum personal

   
 

Procés fet a l'exemple:

1. Crear una selecció de rectangle sobre la imatge.
2. Activar la màscara r àpida .
3. Aplicar el filtre Filtres | Artístic | Cubisme.
4. Desactivar la màscara ràpida .
5. Invertir la selecció a Selecciona | Inverteix .
6. Pintar la selecció.

   
  Dibuixar amb el Gfig
   
Pràctica

Podeu accedir a la finestra Gfig des de Filtres | Composa | Gfig. Amb aquesta utilitat, podeu crear polígons regulars i estrelles amb el nombre de cares que indiqueu, arcs, espirals... Podeu escollir una punta de pinzell per traçar un patró, un degradat o un color per emplenar.

A mesura que aneu creant elements, es van mostrant a la finestra del Gfig i a la finestra de la imatge. Pot resultar útil anar incorporant cada element nou a una capa nova.


Amunt