Introducció al programari lliure
  Pràctica 8
 
 
 

En aquesta pràctica, es mostrarà el funcionament de les capes amb el GIMP: el diàleg de capes, les capes flotants, afegir una màscara de capa, crear un gif animat... També es mostrarà el funcionament de les eines de transformació d'una capa o selecció.

   
  Treballar amb capes
   
Pràctica Les capes us proporcionen molta llibertat i comoditat quan treballeu amb imatges. Es pot comparar les capes amb una pila de fulls transparents o semitransparents, cadascun dels quals conté un element. El conjunt de totes les capes forma una imatge.

Cada element nou que incorporeu a una imatge el podeu ubicar a una capa nova. Això us permetrà poder modificar cada capa sense danyar els elements de la imatge que es troben a altres capes.

Si treballeu amb una sola capa, resulta força complicat fer determinades accions sobre un element concret (canviar les mides, moure'l, canviar colors, eliminar-lo...), i, possiblement, el conjunt de la imatge es veurà deteriorat. Les capes us permeten actuar per separat sobre els diferents elements d'una imatge.

   
  El diàleg de capes
   
Pràctica

Per treballar amb capes, cal tenir visible el diàleg de capes que podeu activar des de Diàlegs | Capes, o bé des de Diàlegs | Crea un nou desplegable | Capes, Canals, Camins i Desfés.

   
 

Al diàleg de capes, cada capa ocupa una línia amb les possibilitats següents:

 • A l'esquerra, un ull indica que la capa és visible. Fent un clic a sobre de l'ull, la capa es torna no visible. Si premeu la tecla de majúscules i feu clic a sobre de l'ull, amagueu totes les capes menys una. Tornant a fer majúscules + clic les mostreu totes.
 • Clicant a la dreta de l'ull, activeu un cadenat . Activant el cadenat a diverses capes, podeu moure-les juntes.
 • Més a la dreta veieu una vista reduïda de la capa, també anomenada thumbneil.
 • A continuació, el GIMP posa un nom per defecte a cada capa. Per canviar el nom, feu un doble clic al nom per defecte i podeu escriviure un nom nou que us ajudi a localitzar ràpidament la capa.
  També podeu canviar el nom de la capa des del menú contextual que s'activa seleccionant una capa i fent un clic amb el botó dret del ratolí, a Edita atributs de la capa .

Diàleg de capes amb la capa Text seleccionada

   
 

Per treballar amb una capa a la finestra de la imatge, primer cal seleccionar-la al diàleg de capes.

Amb l'opció Mode, definiu la manera com es barrejaran els colors d'una capa amb els colors de les capes de sota. Cada píxel es fusionarà amb el píxel corresponent de la capa inferior en funció del mode indicat.

Per suprimir una capa, feu clic al botó Suprimeix la capa .

Per suprimir un element d'una capa, primer cal seleccionar-lo i, a continuació, anar al menú de la finestra de la imatge, a Edita | Neteja .

 
  Les capes a la finestra de la imatge
   
Pràctica

A la finestra de la imatge, cada capa està emmarcada per uns guionets grocs. Des del menú Visualitza | Mostra el marc de capa podeu configurar que es vegin o no els guionets.

Cada capa pot tenir una amplada i una alçada diferent de les altres capes de la imatge. En aquest cas, veureu que els guionets grocs marquen una àrea més petita a dins de la imatge o una àrea més gran que sobrepassa la imatge. L'àrea d'una capa que queda fora del marc de la imatge no es veu.

Per moure una capa, utilitzeu l'eina Mou amb l'opció del quadre de control Mou la capa actual.

   
 
 

Exemple d'imatge creada amb capes

   
 

La imatge superior està formada per uns elements que se superposen: una capa de fons de color blanc i cadascun dels objectes situat en una capa transparent. Els quadrats grisos indiquen que la capa és transparent. A continuació, podeu veure algunes de les capes de la imatge:

   
 
1.Capa de fons
2.Capa amb un objecte
3.Capa amb un objecte
4.Capa amb un objecte
5.Capa amb ombra
6.Capa amb text
   
 

Amb el format propi del GIMP, XCF, podeu desar les imatges i alhora conservar les capes. Aquí en teniu un tauler d'exemples: capes1.xcf, capes2.xcf.

   
  La capa de fons
   
Pràctica

Quan creeu una imatge nova, al menú Fitxer | Nou , d'entrada, només conté la capa de fons, el seu nom per defecte és Fons. La capa de fons és l'equivalent al llenç o tela sobre la qual un pintor incorpora els elements que va dibuixant i pintant.


Vista de la capa de fons al diàleg de capes

Per defecte, el color de la capa de fons és el color de fons. A la finestra Crea una nova imatge, a Opcions avançades, podeu escollir que la capa de fons s'ompli amb el color blanc, el color de primer pla, el color de fons, transparent... Treballant amb capes, aquest color podeu modificar-lo sempre que vulgueu.

Si creeu una imatge per a la web, quan la capa de fons és transparent i deseu la imatge en format GIF, un cop inserida a la web, les àrees transparents mostraran el color de fons que tingui la pàgina.

Si obriu una imatge ja creada i que teniu desada, se situa a la capa de fons.

   
 

Si obriu una imatge, se situa a la capa de fons
Vista de la capa de fons al diàleg de capes
   
  Crear capes noves
   
Pràctica

Per crear una capa nova, premeu el botó Nova capa del diàleg de capes. Cada capa nova que creeu serà per defecte transparent, de manera que podeu veure els elements que hi ha a les capes de sota. Quan creeu una capa nova, se situa a sobre de la capa que teniu seleccionada.

Podeu canviar l'ordre de les capes amb les fletxes del diàleg de capes que apunten cap amunt i cap avall .

El botó Duplica la capa situa a sobre una còpia de la capa seleccionada.

Arrossegant una capa des del diàleg de capes fins a la caixa d'eines, la convertiu en una imatge nova.

   
  Opacitat d'una capa
   
Pràctica

Al diàleg de capes, amb el botó Opacitat, que podeu fer lliscar a esquerra i dreta, modifiqueu l'opacitat d'una capa.

Abans s'ha explicat que una capa consta d'una part transparent i els objectes formen la part opaca. L'opacitat màxima és del 100%.

Si baixeu aquest percentatge, feu que els elements que conté la capa tinguin un percentatge de transparència i, per tant, deixin veure els elements de les capes de sota.

Configurar l'opacitat d'una capa

   
 
 

Sobre la fotografia, capa amb opacitat del 60%
Origen de la imatge: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes i posteriorment ha estat modificada

   
  Les seleccions flotants
   
Pràctica

El GIMP crea automàticament una capa flotant quan enganxeu una selecció a una imatge. També crea una capa flotant quan moveu una selecció amb el seu contingut.

Una selecció flotant és una capa temporal sobre la qual hi podeu actuar, però no deixa actuar sobre les altres capes fins que la fixeu.

   
 
 

Vista del diàleg de capes amb selecció flotant

   
 

Una vegada heu finalitzat el treball amb una capa flotant, cal fixar-la per poder continuar treballant amb les altres capes. Teniu maneres diferents de fer-ho:

 • Ancorar la capa flotant a la capa de sota amb el botó Ancora la capa flotant del diàleg de capes.
 • Ubicar la capa flotant a una capa nova . Només cal seleccionar la capa flotant al diàleg de capes i crear una capa nova.
 • Al diàleg de capes, seleccionar la capa flotant i, en el menú contextual que s'obre, amb el botó dret del ratolí, escollir l'opció Ancora la capa .
 • A la finestra de la imatge, fer un clic fora de la selecció flotant quan el punter del ratolí mostra la icona de l'àncora .
   
  El menú contextual del diàleg de capes
   
Pràctica

Al diàleg de capes, situeu-vos a sobre d'una capa i feu un clic amb el botó dret del ratolí. S'obrirà el menú contextual que us permet fer una sèrie d'accions sobre la capa seleccionada, algunes de les quals ja s'han explicat.

L'opció Fusiona al capdavall unifica la capa seleccionada amb la de sota. Suposeu, per exemple, que voleu fusionar un text amb la seva ombra. En la fusió, es conserva la transparència.

Una capa es pot suprimir sencera fent un clic al botó Suprimeix la capa.

Amb l'opció Mida del marc de la capa, podeu modificar les mides de la capa augmentant o reduint l'amplada i l'alçada. Es modifiquen les mides del marc de la capa, però no es modifiquen les mides dels elements que la capa conté.

Amb l'opció del menú contextual Capa a mida de la imatge, feu que l'amplada i l'alçada de la capa siguin les mateixes que les mides de la imatge. No es modifiquen les mides dels objectes continguts a la capa.

Amb l'opció Escala la capa, podeu modificar l'amplada i l'alcada d'una capa de manera proporcionada. Es modifiquen les mides dels elements continguts a la capa.

Menú contextual d'una capa des del diàleg de capes

 

 

  Desar una imatge amb capes
   
Pràctica

El format propi del GIMP és XCF, l'únic amb què el GIMP pot desar una imatge amb les seves capes. Si voleu desar un treball per continuar-lo en un altre moment, aquest format conserva les capes, camins... amb què estàveu treballant.

Per desar una imatge en altres formats, cal abans haver aplanat la imatge, és a dir, unificar totes les capes en una de sola. Quan hàgiu finalitzat un treball, cal que aneu a la finestra de la imatge, a Imatge | Aplana la imatge. Una imatge amb transparència, la perd quan s'aplana.

Si us heu oblidat d'aplanar la imatge, el GIMP ho detecta i obre la finestra Exporta un fitxer per informar-vos que cal exportar la imatge, és a dir, convertir-la en una sola capa per poder-la desar. Si confirmeu fent un clic a Exporta, el GIMP aplana la imatge. A la imatge que conserveu oberta a la finestra de la imatge, no s'hauran aplanat les capes, només a la imatge desada.

   
 
 

Finestra Exporta un fitxer

   
  Quan deseu en format GIF, el GIMP detecta si la imatge que voleu desar no està aplanada i té diverses capes. Aleshores, a la finestra Exporta un fitxer, us pregunta si voleu fusionar les capes en una de sola, o bé si voleu crear una animació. Per desar un gif animat, heu d'escollir, per tant, l'opció Anomena i desa com animació.
   
 
 

Exporta un fitxer amb l'opció Anomena i desa com a animació

   
  Crear una màscara de capa
   
Pràctica

Obriu una imatge, per exemple, aquesta: paisatge.jpg.

Al diàleg de capes, amb el botó dret del ratolí, escolliu l'opció Afegeix màscara de capa. S'obrirà la finestra Afegeix una màscara de capa. Marqueu l'opció Blanc (opac del tot).

Les possibilitats de les màscares de capa són múltiples. Com a exemple, apliqueu una màscara de capa amb un degradat en blanc i negre. Obtindreu un efecte de transició entre opacitat i transparència. El color blanc de la màscara serà transparent i deixarà veure l'àrea corresponent de la imatge de sota. El color negre serà opac del tot i no deixarà veure l'àrea corresponent de la imatge de sota. Els grisos formaran una transició amb diferents graus d'opacitat/transparència.

Activeu l'eina mescla i, a la finestra de la imatge, apliqueu el degradat.

Aplicar una màscara de capa

Al diàleg de capes, seleccionant la màscara i fent un clic amb el botó dret, podeu accedir al menú contextual amb les opcions d'edició de la màscara de capa. Escolliu l'opció Aplica màscara de capa.

A la finestra de la imatge, aneu al menú Imatge | Aplana la imatge. Obtindreu un resultat similar a aquest:

   
 
 

Imatge amb màscara de capa
Procedència de la imatge: http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes amb modificació posterior.

   
  Crear un gif animat
   
Pràctica

Començareu creant una animació predissenyada del GIMP.

1. Creeu una imatge nova amb un fons transparent i escriviu un text. A continuació, a la finestra de la imatge, aneu a Imatge | Fusiona les capes visibles. Aquesta opció unifica les capes sense perdre la transparència.

   
 
 

Imatge transparent amb text

 
 
2. Aneu a Funcions | Animacions i escolliu una opció, per exemple, Ones. A la finestra, configureu els valors: com més marcs indiqueu, més pesarà l'animació. Finalment, cliqueu a D'acord.
En una finestra nova, es mostra la imatge de l'animació. Al diàleg de capes podeu observar tots els fotogrames, també anomenats marcs, de l'animació. Cada capa de la imatge és un fotograma.
   
 
 

Tots els marcs de l'animació superposats

   
 

3. A la finestra de l'animació, aneu a Filtres | Animació | Optimitza (per a GIF), que redueix automàticament el pes de l'animació. En concret, l'animació que esteu fent pesa 4 Kb.

4. A continuació, aneu a Filtres | Animació | Reprodueix.

5. A la finestra nova que s'obre, podeu visualitzar l'animació clicant al botó Reprodueix/Atura.

 
 

Animació predissenyada del GIMP

   
 

6. Si el resultat us satisfà, ja podeu desar l'animació amb l'extensió GIF.

7. A la finestra Exporta el fitxer, escolliu l'opció Anomena i desa com a animació.

   
 

Com heu vist, el procediment consisteix a col·locar a cada capa un fotograma o marc de l'animació. En el diàleg de capes, a continuació del nom de la capa, entre parèntesis consta el temps, en mil·lèsimes de segon, de durada de cada marc. Finalment, cal desar com a gif animat.

Creeu una animació menys automàtica que l'anterior. En aquest cas, els elements de l'animació s'aniran mostrant progressivament.

1. Comenceu dissenyant la imatge sencera, la imatge que veureu al final de l'animació. Aquesta imatge té una capa de fons de color ataronjat, tres capes de text, una capa amb la mascota del GIMP i una altra capa amb una línia blava.

   
 
 

Marc de l'animació

   
 
 

Diàleg de capes amb les capes de la imatge

   
 

2. Aplaneu la imatge (Imatge | Aplana la imatge) i deseu-la com a marc1.xcf. Observació: en aquest cas, es fa una animació que no té un fons transparent. Si volguéssiu fer una animació amb un fons transparent, en lloc d'aplanar, escolliríeu l'opció Imatge | Fusiona les capes visibles per mantenir la transparència.

3. A la finestra de la imatge, desfeu l'acció d'aplanar la imatge (Edita | Desfés Aplana la imatge) i suprimiu l'últim element que heu incorporat a la imatge, en aquest cas, la línia.

   
 
 

Marc de l'animació

   
 

Aplaneu la imatge i deseu-la com a marc2.xcf.

4. Desfeu l'acció d'aplanar la imatge i comenceu a suprimir el text, en aquest cas, elimineu la lletra P de GIMP i moveu una mica cap a l'esquerra la capa on es troba la mascota. Aplaneu la imatge i deseu-la com a marc3.xcf.

   
 
 

Marc de l'animació

   
 
5. Torneu a desfer l'acció d'aplanar la imatge i progressivament aneu creant les imatges noves, que seran els marcs de l'animació.
   
 
 

Marc de l'animació

   
 

6. Quan tingueu totes les imatges preparades, des de la finestra de la imatge, a Fitxer | Obre com a capa, les aneu obrint totes a la mateixa finestra. Deseu aquest fitxer com a capes_animació.xcf per si voleu fer alguna modificació posterior a l'animació.


Diàleg de capes amb capes de l'animació

7. Ja només queda activar a Filtres | Animació | Optimitza per a Gif, i el resultat d'optimitzar (reduir el pes) es mostrarà a una finestra nova.

Diàleg de capes després d'optimitzar l'animació

8. Des de la finestra nova, podeu comprovar el resultat de l'animació anant a Filtres | Animació | Reprodueix.

   
 
 

Exemple d'animació creada amb el GIMP

   
 

9. Per ajustar el temps que s'ha de veure cada marc a l'animació, aneu a la finestra del diàleg de capes i, fent un doble clic a sobre del text, canvieu la durada del marc.

10. Finalment, deseu-la. A la finestra Exporta el fitxer, heu d'escollir l'opció Anomena i desa com a animació.

   
  Les eines de transformació d'una capa o selecció
   
Pràctica

A la caixa d'eines, trobeu cinc eines que permeten transformar una capa o selecció:

 • girar
 • escalar
 • retallar
 • canviar perspectiva
 • voltejar

Aquestes eines actuen sobre una capa o selecció, no sobre el conjunt de la imatge.

Eines de transformació d'una capa o selecció

   
  Gira la capa o selecció. Podeu introduir uns valors per a l'angle de gir a la finestra Informació de la rotació, o bé podeu girar la capa o selecció manualment, prement i desplaçant el botó esquerre del ratolí. Finalment, confirmeu amb el botó Gira.
   
 

Imatge original

Gira una capa o selecció

   
  Escala la capa o selecció. Aquesta eina canvia les mides d'una capa o selecció de manera no proporcional. Per canviar les mides de manera proporcional, des del diàleg de capes, seleccioneu una capa i cliqueu al botó dret, en el menú contextual, escolliu l'opció Escala la capa.
   
 

Imatge original

Escala una capa o selecció
   
  Retalla la capa o selecció. Introduïu uns valors positius o negatius per als eixos X/Y. La capa o selecció s'inclina i retalla les zones que queden fora.
   
 

Imatge original

Retalla una capa o selecció
   
  Canvia perspectiva de la capa o selecció. Des de quatre punts de control situats als vèrtexs del marc de la capa, podeu estirar la imatge per transformar-ne la perspectiva.
   
 

Imatge original

Canvia perspectiva de la capa o selecció
   
  Volteja la capa o selecció. Amb aquesta eina, la capa o selecció volteja horitzontalment i es mostra com a mirall de l'original.
   
 

Imatge original

Volteja una capa o selecció
 

Procedència de les imatges originals: http://www.openclipart.org


Amunt