Introducció al programari lliure
  Pràctica 8
 
 
 

En aquesta pràctica, es mostrarà com escalar, canviar la mida i escapçar una imatge. Veureu algunes de les eines de què disposa el GIMP per millorar una imatge.

També s'explicarà com tenir diverses còpies d'elements al porta-retalls i la funcionalitat dels diàlegs Historial de desfer i Llista de l'historial.

   
Pràctica Escalar una imatge
   
  A la finestra de la imatge, al menú Imatge | Escala la imatge , podeu modificar les mides d'una imatge.
   
 
 

Finestra Escala la imatge

   
 

Per defecte, aquesta opció canvia les mides de la imatge de manera proporcionada, conservant la relació entre l'amplada i l'alçada. Podeu introduir un valor per a l'amplada i automàticament el GIMP calcula l'alçada.

Clicant sobre el cadenat, veureu que se separa . Aleshores, podeu introduir un valor per a l'amplada i un altre per a l'alçada, sense mantenir la relació entre les dues mides. La imatge es veurà deformada.

Des d'aquesta finestra, podeu, també, canviar la resolució de la imatge.

   
 
1. Imatge original
2. Escalar la imatge: reducció mantenint la relació amplada/alçada
3. Escalar la imatge: ampliació mantenint la relació amplada/alçada
4. Escalar la imatge sense mantenir la relació amplada/alçada
   
   
  Canviar la mida d'una imatge
   
Pràctica L'opció Imatge | Mida de la imatge modifica les mides de la imatge retallant-la. Vegeu-ho amb un exemple:
   
 
 

Imatge d'origen
Procedència de la fotografia: àlbum personal

   
  A la finestra Defineix mida de la imatge, introduïu unes mides per a l'amplada i l'alçada que vulgueu que tingui la imatge. Encara que separeu el cadenat i introduïu unes mides no proporcionals per a l'amplada i l'alçada de la capa, la imatge no es veurà deformada.
   
 
 

Finestra Mida de la imatge

   
  Ja heu escollit les mides per a un enquadrament nou. El botó Centre situa automàticament en el mateix punt central la imatge i el marc de la imatge nova. Amb el ratolí, podeu moure la imatge per sota del marc per situar l'àrea que us interessa dins l'enquadrament. Quan hàgiu situat l'àrea escollida dins el marc, premeu el botó Canvia la mida. A la finestra de la imatge, veureu la capa amb les mides originals de la imatge abans de retallar i la imatge amb les mides reduïdes després de retallar.
   
 
 

Imatge després de canviar la mida

   
Escapçar una imatge
   
Pràctica A la caixa d'eines, teniu l'opció Escapça o canvia la mida d'una imatge, que retalla i suprimeix tot el que queda fora de l'àrea seleccionada d'una imatge. El funcionament és bàsicament el mateix que a la finestra Defineix mida de la imatge, però, en aquest cas, s'obre la finestra Escapça i canvia la mida.
   
 

Seleccionar una àrea

Escapçar la imatge

 

Procedència de la fotografia: àlbum personal

 

  A la finestra Escapça i canvia la mida, introduïu uns valors per als eixos X/Y i uns valors per a l'amplada i l'alçada, i definiu l'àrea que es mostrarà després d'escapçar. També podeu fer manualment sobre la imatge aquesta acció. Feu un clic sobre la imatge i estireu per seleccionar. Des dels punts de control, podeu canviar les mides de la selecció i moure-la. L'àrea que s'eliminarà es mostra més fosca, i l'àrea que es veurà a la imatge desprès d'escapçar està més il·luminada.
   
 
 

Escapçar una imatge
Procedència de la fotografia: àlbum personal

   
  L'opció Imatge | Escapça automàticament la imatge elimina les regions sense elements que envolten la imatge.
   
 

Imatge abans d'escapçar

Imatge després d'escapçar

   
  Millorar la qualitat de les fotografies
   
Pràctica

El GIMP disposa d'unes eines de color que permeten millorar la qualitat de les fotografies. Amb un exemple es mostra un parell d'aquestes eines.

Teniu una imatge amb poc contrast i els detalls no es distingeixen prou bé.

Exemple de fotografia per millorar
Procedència de la imatge: àlbum personal

 

   
  Els nivells
   
  Comenceu obrint el diàleg amb els nivells de la imatge, que es troba a Eines | Eines de color | Nivells.
   
 
   
   
 

A sota de l'histograma amb els Nivells d'entrada, veieu una línia amb un degradat que va del negre al blanc. A la banda esquerra, trobeu el control de les ombres, a la banda dreta, el control de les llums i, al centre, els tons mitjans.

Amb l'opció Previsualitza activada per veure com es va modificant la imatge, feu clic sobre diversos punts de la línia que conté el degradat dels nivells d'entrada. També proveu de fer lliscar les fletxes. Obriu els canals Vermell, Verd i Blau per modificar per separat els nivells de cadascun. Comproveu com canvia la imatge. Amb el botó Redefineix , desfeu les accions i retorneu als nivells d'origen de la imatge.

Quan l'histograma no omple la banda esquerra o dreta d'algun dels canals, heu de fer lliscar les fletxes fins al punt on comença a haver-hi color. Si teniu el canal Valor activat, feu els canvis sobre tots els canals alhora.

Si no voleu ajustar els nivells manualment, premeu el botó Automàtic. Una possibilitat és comprovar els canvis fets pel botó Automàtic als nivells d'entrada dels diferents canals i, a continuació, acabar d'ajustar-ho manualment.

   
 
Imatge original
Resultat després d'ajustar els nivells
   
  Com podeu comprovar, la imatge ha millorat en contrast.
   
  Les corbes
   
 

Activeu el diàleg de corbes des d'Eines | Eines de color | Corbes.

Les corbes permeten ajustar les ombres i la llum d'una manera més precisa que els nivells. Podeu ajustar les corbes dels canals Vermell, Verd, Blau, o bé amb l'opció Valor de tots els canals alhora.

   
 
   
 

Si l'histograma es mostra buit de color a la banda esquerra, movent la línia inclinada una mica cap a la dreta ja notareu un canvi a la imatge.

Situe-vos a sobre de la imatge i veieu com s'activa el comtagotes per escollir un color . Després d'escollir un color, a la finestra Corbes, veureu que es mostra una línia vertical. Feu un clic per fixar el punt d'intersecció entre la línia inclinada i la vertical.

Movent la línia inclinada cap a la banda dreta i cap amunt, veureu com augmenta el color vermell, verd o blau segons el canal en què us trobeu. A l'inrevés: movent la línia cap avall, el color disminueix. Segons com moveu la corba, la imatge es mostrarà més clara o més fosca.

   
 

Imatge original amb comptagotes del diàleg Corbes

Imatge modificada amb el diàleg Corbes

   
  Retocar una imatge
   
Pràctica Sovint, a les fotografies hi ha algun element que es voldria eliminar perquè estèticament resulta molest. A la fotografia de l'exemple, es veu un cable d'alta tensió just per sobre del castell. A sota del balcó de la dreta, una caixa de llums i uns cables no afavoreixen la imatge.
   
 
 

Fotografia per retocar
Prodecència de la imatge: àlbum personal

   
 

En primer lloc, assegureu-vos de veure bé tots els detalls augmentant la vista de la imatge amb la lupa . Si no teniu la lupa activada, amb la tecla + augmenteu el zoom, i amb el guió - el reduïu.

Amb l'eina clona , tapareu el cable que hi ha sobre el castell. Primer, al quadre de control, escollireu un pinzell, en aquest cas, us pot anar bé un Circle (O5), a continuació, heu de senyalar una zona propera al cable que fareu servir com a patró per pintar. Per obtenir el patró, situeu l'eina clona a un punt que us pugui anar bé com a patró i, prement la tecla Control, feu un clic. A continuació, deixeu de prémer Control.

Ara ja teniu el patró i aneu resseguint el cable per pintar-lo. A mesura que moveu l'eina de clonar, l'origen del patró canvia. Mentre pinteu, una creu, +, es mou amb l'eina i us indica quin és l'origen del patró a cada moment.

   
 

Seleccionar el patró prement Control i fent un clic

La creu indica quin és el patró a cada moment

   
 

Si deixeu anar el botó esquerre del ratolí, el patró retorna al punt d'origen. A mesura que aneu resseguint, pot ser necessari canviar l'origen del patró.

Com veieu, ha estat molt senzill eliminar el cable. No ha fet falta utilitzar l'eina convolve per difuminar els contorns de l'àrea pintada.

Ara elimineu la caixa de llums de sota el balcó i els cables visibles a sobre i a sota. Seguireu el mateix procediment que abans amb l'eina clona . Quan faci falta, per difuminar l'afegit, utilitzareu l'eina convolve .

Finalment, ja posats a eliminar, treureu del terra la taca d'aigua de regar la planta i alguna petita brossa que es veu. Aquesta és la imatge resultant:

   
 
 

Imatge resultant després dels retocs

   
  Al GIMP el botó F11 permet fer una previsualització. Activant la lupa de la finestra de la imatge, la previsualització és a pantalla completa. Clicant de nou F11 retorneu a la interfície del GIMP.
   
  Ressaltar elements d'una fotografia
   
Pràctica

Se us explica una manera de ressaltar elements d'una fotografia:

1. Amb l'eina de les tisores intel·ligents , seleccioneu un element que vulgueu ressaltar i copieu-lo al porta-retalls.

2. Creeu una capa nova a sobre de la imatge i enganxeu-hi l'element que teniu al porta-retalls.

3. Si voleu ressaltar més elements, seguiu el mateix procediment anterior: seleccionar, copiar i enganxar a la capa superior:

4. Al diàleg de capes, seleccioneu la capa de fons.

5. Aneu a Filtres | Difumina i apliqueu l'opció que més us agradi.

   
 

Imatge original

Imatge modificada

Procedència de la imatge: àlbum personal

   
  Fer un collage d'imatges
   
Pràctica

Fer un collage és crear una composició a partir de diverses imatges ubicant-les a un suport comú. Hi ha moltes maneres diferents de fer un collage. A l'exemple que podeu veure a sota, s'han utilitzat els recursos següents:

  • Una fotografia de base, sobre la qual s'ha anat incorporant elements ubicant-los a diferents capes.
  • S'ha escalat i escapçat les capes per proporcionar les mides de les diferents fotografies.
  • S'ha seleccionat àrees de diverses fotografies amb les eines de selecció lliure i tisores intel·ligents . En la selecció, s'han suavitzat les vores.
  • S'han aplicat les eines de color Nivells i Brillantor - Contrast.
  • Amb l'eina clona , s'ha tapat els detalls molestos. Amb l'eina convolve , s'ha difuminat contorns després de clonar o enganxar. Amb la goma d'esborrar , s'ha fet transparent la finestra del campanar.
  • S'ha canviat l'ordre de les capes , s'han mogut i s'han girat .
  • S'ha afegit un text i se li ha posat ombra.
   
 
 

Exemple de collage d'imatges
Procedència de les fotografies: àlbum personal

   
  Diàleg Historial de desfer
   
Pràctica

Des de la finestra de la imatge a Edita | Desfés , podeu tornar enrere i desfer les accions que heu fet a una imatge. Aquesta eina és molt útil quan no us agrada el resultat del treball que heu fet.

Un cop heu desfet les accions, amb l'opció Edita | Torna a fer podeu tornar-les a fer.

Des d'Edita | Historial de desfer i des del menú Diàlegs | Historial de desfer, activeu la finestra Historial de desfer .

   
 

Finestra Historial de desfer

L'eina Historial de desfer registra i desa en memòria cadascuna de les accions que succesivament aneu fent a una imatge.

A la finestra Historial de desfer, podeu veure una imatge en miniatura (thumbneil) i al costat el nom de l'acció afegida.

Per tornar la imatge a un estat anterior, només cal que el busqueu i el seleccioneu. Quan vulgueu desfer unes quantes accions, aquest procediment resulta molt còmode i ràpid.

Amb l'opció Neteja l'historial elimineu de la memòria totes les accions fetes abans i després del registre seleccionat.

   
  Diàleg Llista de l'historial
   
Pràctica

Des de la finestra principal, a Fitxer | Obre el recent | Llista de l'historial, i des de la finestra de la imatge, a Diàlegs | Llista de l'historial podeu accedir al registre de les imatges obertes i desades anteriorment amb el GIMP.

Aquest registre d'imatges permet tornar a obrir ràpidament una imatge. Primer, cal seleccionar-la i, a continuació, prémer sobre la icona de la carpeta : s'obrirà directament sense haver de tornar-la a cercar a les carpetes del disc dur.

Aquest registre inclou tant les imatges obertes com les desades, i inclou imatges anteriors a les que trobeu a Fitxer | Obre el recent.

Finestra Historial

   
  Memòria intermèdia
   
Pràctica

Finestra Memòria amb etiquetes

L'acció de tallar o copiar ubica l'element seleccionat al porta-retalls i permet posteriorment enganxar-lo.

El GIMP permet tenir simultàniament al porta-retalls tantes còpies d'elements com vulgueu.

Primer, seleccioneu l'element i, a continuació, aneu a Edita | Memòria intermèdia | Còpia l'objecte anomenat ... o bé Edita | Memòria intermèdia | Retalla l'objecte anomenat...

A continuació, s'obre la finestra Còpia allò designat o Retalla i anomena. Introduïu un nom per a l'element i premeu D'acord. Ja teniu desada una còpia de l'element seleccionat.

   
 

Per enganxar l'element que heu desat, cal anar a Edita | Memòria intermèdia | Enganxa l'objecte anomenat...: s'obre la finestra Memòria amb etiquetes, escolliu l'element de la llista, premeu el botó Enganxa la memòria intermedia seleccionada i ja tindreu l'element a la finestra en què esteu treballant.

   
  Instal·lar més connectors
   
Pràctica

Podeu trobar extensions per ampliar les possibilitats del GIMP a:

http://registry.gimp.org/index.jsp

Podeu trobar manuals del GIMP en espanyol:

http://gimp.hispalinux.es/


Amunt