Mural del patio

Fotógrafa: Francesca Manonelles
I.E.S. Thos i Codina
Mataró