Introducció al programari lliure
  Pràctica 10
 
 
 
Full de càlcul

En aquesta pràctica, es mostrarà com afegir un diagrama a un full de càlcul. També explicareu com donar format a una pàgina del full de càlcul i configurar-la per imprimir.

 
   
  Afegir un diagrama
   
Pràctica

A partir de les dades d'un full de càlcul, podeu crear un gràfic.

Primer, seleccioneu les cel·les que s'inseriran al gràfic. Si voleu seleccionar cel·les que no són veïnes, utilitzeu la tecla Control per sumar. Per seleccionar tota una columna, feu clic sobre la lletra amb el seu nom. Per seleccionar tota una fila, feu clic sobre la xifra que l'identifica.

A continuació, activeu la icona de la barra d'eines Insertar diagrama, o bé aneu al menú Insertar | Diagrama.

Fixeu-vos que el cursor mostra una creu i un petit diagrama , que indica que podeu selecccionar l'àrea del full on voleu que s'ubiqui el diagrama. Més endavant, podreu modificar les mides, o bé canviar el diagrama de lloc.

Un cop seleccionada l'àrea del diagrama, s'obre la finestra de l'assistent Formateado automático diagrama. L'assistent consta de quatre finestres de diàlegs on podeu anar indicant les característiques del diagrama.

Al primer diàleg, automàticament es mostren totes les cel·les que heu seleccionat. Marqueu si voleu que les etiquetes que informen dels conceptes (nom dels continguts) siguin els de la primera columna seleccionada, els de la primera fila o les dues opcions. Feu clic al botó Següent.

   
 
 

Primer diàleg de l'assistent de format automàtic de diagrama

   
  Al segon diàleg, escolliu un tipus de diagrama. Si a la previsualització voleu veure el text amb els conceptes i la llegenda, marqueu aquesta opció. Indiqueu si voleu les dades en files o columnes. Feu clic al botó Següent. Si més endavant voleu canviar alguna opció, podreu tornar enrere.
   
 
 

Escollir un tipus de diagrama

   
  Al tercer diàleg, indiqueu si voleu una variant per al tipus de diagrama que abans heu escollit.
   
 
 

Escollir una variant per al tipus de diagrama

   
  A l'últim diàleg, escriviu un títol per al diagrama i indiqueu si voleu que es mostri la llegenda. Com podeu veure als exemples, algunes opcions s'activen o no en funció del tipus de diagrama que abans hàgiu escollit.
   
 
 

Escriure el títol del diagrama i indicar si voleu que es mostri la llegenda

   
 

Finalment, feu clic al botó Crear. Si l'aspecte del diagrama no us acaba de convèncer, no us preocupeu, ja li donareu format.

Abans, però, caldrà tornar enrere i aclarir un aspecte sobre la selecció de les cel·les per crear un diagrama.

Quan la selecció de cel·les és complexa, pot ser necessari amagar files o columnes deixant visibles només les que voleu afegir al gràfic; més endavant, ja fareu que es mostrin una altra vegada. Recordeu que, per fer que s'amagui o es mostri una fila o una columna, cal seleccionar-la, fer un clic amb el botó dret del ratolí i escollir l'opció corresponent.

Per evitar que, amagant i fent que es tornin a mostrar files i columnes, es desconfiguri el full de càlcul, primer deseu-lo amb un altre nom per tenir-ne una còpia. A la còpia, creeu els diagrames i, quan els tingueu, els copieu i els enganxeu al full de càlcul original.

   
 

A l'exemple de la dreta, s'ha amagat cinc columnes que estan situades entre els conceptes Material i Total.

També s'han creat tres noves files (Paper crespó, Pintura plàstica i Bolígraf) per poder unificar conceptes semblants que es mostraran junts al gràfic. Un cop estigui creat el gràfic, eliminareu aquestes files i deixareu el full com estava abans.

Quan hàgiu acabat de crear els diagrames, per fer que es tornin a mostrar les files o columnes amagades, seleccioneu tot el full de càlcul fent clic sobre la casella on es troba la intersecció entre els eixos de files i columnes. A continuació, situeu el punter sobre l'eix d'una columna o una fila i, al menú contextual, escolliu l'opció Mostrar.

Selecció complexa. Columnes amagades

   
 

El diagrama està vinculat al full de càlcul. Si canvieu algun valor al full, també es modifica al diagrama.

   
  Canviar el format del diagrama
   
Pràctica

Per canviar el format del diagrama, seleccioneu el diagrama fent doble clic sobre el diagrama.

 

Fent un sol clic, es mostren uns tiradors verds que permeten canviar la mida del diagrama.

També es mostra el símbol , que permet moure el diagrama per canviar-lo de lloc.

Selecció amb un clic

   
 

Selecció amb doble clic

Fent doble clic, el diagrama mostra una línia grisa al voltant amb uns punts negres.

A més a més de les opcions anteriors de canvi de mida i de lloc, aquesta selecció activa els menús, la barra d'eines i el menú contextual per donar format al diagrama.

   
  Fent un sol clic sobre algunes de les icones de la barra de format, canviareu automàticament l'aspecte del diagrama. Altres icones us permeten modificar el tipus de diagrama, canviar manualment els valors de les entrades...
   
 
 

Barra d'eines per donar format al diagrama

   
 

Al menú contextual, accediu a les opcions de:

 • Donar format als títols, als subtítols, als títols dels eixos X i Y.
 • Donar format a la línia, color, números, etiqueta... dels eixos X i Y.
 • Configurar com s'ha de mostrar la quadrícula, si n'hi ha.
 • Afegir un fons al diagrama amb un color, un degradat...
 • Canviar de tipus de diagrama.
 • Donar format automàtic.
 • ...
   
  També podeu accedir a aquestes opcions a través dels menús de la barra de menús: Insertar, Formato, Editar...
 
 

Exemple de format aplicat a un diagrama de sectors

   
 
 

Exemple de diagrama

   
  Exemple de format aplicat a un diagrama de barres
   
 
 

Exemple de diagrama

   
  Configurar per imprimir o exportar a PDF. Donar format a la pàgina
   
Pràctica

Per donar format a les pàgines d'un llibre, aneu al menú Formato | Página. Una manera més pràctica per aplicar el format de pàgina és treballar amb el mode previsualització de la pàgina. Així, podreu veure directament el format que apliqueu a la pàgina i com es mostrarà quan l'imprimiu en un full o l'exporteu en format PDF.

Feu un clic a la icona previsualització de la barra d'eines. A la pantalla del mode previsualització, feu un clic al botó Página o aneu al menú Formato | Página. S'obrirà la finestra Estilo de hoja, que us permet configurar les opcions de la pàgina.

   
 
 

Diàleg per donar format a la pàgina

   
 
 • Administrar es refereix a l'estil que esteu modificant. En el vostre cas, esteu modificant l'estil Predeterminado de la finestra Estilo y formato. Si teniu creats més estils, també els podeu aplicar a la pàgina i modificar-los en aquest mateix diàleg, Estilo de hoja.
 • Página permet indicar el format de paper, l'orientació, els marges, com s'ha d'ubicar el contingut al full...
 • Borde permet configurar el marc que limita la pàgina: disposició de les línies, estil, color...
 • Fondo permet escollir un color de fons per la pàgina.
 • Encabezamiento: a través dels botons Opciones i Editar, permet incloure un encapçalament al llibre.
 • Pie de página: a través dels botons Opciones i Editar, permet incloure un peu de pàgina al llibre.
 • Hoja permet marcar o desmarcar els elements que s'imprimiran: quadrícula, imatges, diagrames, fórmules... També permet indicar l'ordre de les pàgines.
   
  Als menús Archivo | Configuración de la impresora i Archivo | Imprimir, podeu acabar de configurar les propietats i opcions d'impressió.

Amunt