Introducció al programari lliure
  Pràctica 7
 
 
 
Presentació

En aquesta pràctica, es mostrarà com crear una presentació personalitzada i com cronometrar una presentació.

Un cop tingueu preparada la presentació, veureu com es fa per imprimir-la, per projectar-la en públic...

   
  Crear una presentació personalitzada
   
Pràctica

En funció del públic a qui adreceu una presentació, del temps de què disposeu... podeu configurar que no es mostri completa i escollir quines diapositives voleu ensenyar. Crear una presentació personalitzada permet seleccionar les diapositives que voleu que es mostrin a una projecció. Aneu al menú Presentación | Presentación personalizada.

A la finestra Presentación Personalizada, podeu escollir una de les que ja teniu creades, o bé crear-ne una de nova. Feu un clic al botó Nuevo i es mostrarà la finestra Definir presentación personalizada. A l'esquerra, teniu les pàgines de la presentació completa, aneu seleccionant les que voleu incloure a la presentació personalitzada i feu un clic al botó amb la fletxa.

A Nombre, poseu un nom a la presentació personalitzada i feu un clic a Aceptar. D'una mateixa presentació, podeu crear diverses presentacions personalitzades i escollir la que més convingui en funció de la situació.

   
  Cronometrar una presentació
   
Pràctica

Cronometrar una presentació vol dir enregistrar el temps que ha de durar cada diapositiva. El cronòmetre grava el temps durant el qual es mostra cada diapositiva, que pot ser més llarg o més curt en funció de l'explicació que feu.

Aneu al menú Presentación | Presentación con cronometraje. També hi podeu accedir situant-vos al mode Clasificador de diapositivas i fent un clic a la icona Presentación con cronometraje.

S'iniciarà la presentació i es mostrarà un rellotge cronometrador a l'àrea inferior esquerra de la pantalla.


Rellotge cronometrador

Feu un clic sobre el cronòmetre cada vegada que vulgueu passar a la pàgina següent. Deseu la presentació quan hagi finalitzat.

La propera vegada que vulgueu mostrar la presentació de manera automàtica, aneu al menú Presentación - Configuración de la presentación. Escolliu la presentació, marqueu l'opció Auto i feu un clic a Aceptar.

   
  Obrir una presentació creada amb PowerPoint
   
Pràctica Podeu obrir i modificar presentacions creades amb PowerPoint. Aneu al menú Archivo | Abrir i cerqueu una presentació. A Tipo, escolliu l'opció Microsoft Power Point 97/2000/XP. Feu un clic a Abrir.
   
  Desar una presentació
   
Pràctica

Per defecte, una presentació de l'OpenOffice.org presentació es desa en format ODP. El diàleg Guardar como presenta l'opció de desar amb contrasenya marcant el camp corresponent.

També podeu desar una presentació en format PPT de Microsoft PowerPoint.

Amb l'opció Archivo | Exportar, podeu convertir una presentació per desar-la en format HTML, PDF, SWF, PNG, GIF, JPEG, BMP... Un assistent o finestres d'ajuda us guiaran per exportar la presentació.

   
  Imprimir una presentació
   
Pràctica

 

Per imprimir una presentació, aneu al mode Documento. A la dreta, al tauler Tareas, es mostrarà el quadre Diseños.

Escolliu el disseny: podeu escollir que es mostrin d'una a sis diapositives per pàgina.

   
 

També podeu configurar opcions:

 • A Formato | Página podeu indicar l'orientació del paper, els marges...
 • A Archivo | Imprimir | Opciones
 • A Herramientas | Opciones | OpenOffice Impres | Imprimir: podeu indicar si voleu que s'imprimeixin les notes, els esquemes, les pàgines amagades...
 

 

 
 

Definir les opcions d'imprimir la presentació

   
  Projectar una presentació
   
Pràctica

Aneu a Presentación | Configuración de la presentación. Es mostrarà la finestra Iniciar presentación.

   
 
 
Diàleg Iniciar presentación
   
 

A Cantidad, escolliu si voleu que:

 • Es mostrin totes les diapositives.
 • Es mostrin les diapositives a partir d'una pàgina.
 • Es mostri una presentació personalitzada, si la teniu creada.

A Tipo, escolliu:

Predeterminado: mostrarà la presentació a pantalla completa.

Ventana: mostrarà la presentació a l'entorn OpenOffice.org presentació, amb la barra del menú i la barra d'eines a l'àrea superior.

Auto: inicia una presentació automàtica i cronometrada. A Auto, podeu indicar el temps de durada de la pausa, és a dir, entre la finalització de l'última diapositiva i el reinici de la primera diapositiva de la presentació. Per sortir, heu de fer un clic a la tecla Esc.

A Opciones, podeu indicar si voleu que es mostri:

 • La ploma que us permet dibuixar sobre la diapositiva durant la projecció.

 

 
 • El navegador de l'OpenOffice.org, que us permet saltar d'una diapositiva a una altra sense seguir l'ordre de la seqüència...
   
 

Podeu iniciar una presentació de moltes maneres:

 • Feu clic sobre la icona Presentación de la barra d'eines.
 • Feu clic al menú Presentación | Presentación.
 • Al mode Normal, feu clic amb el botó dret sobre una diapositva i, al menú contextual, escolliu l'opció Presentación.
 • Feu clic als botons Presentación del tauler Tareas.
 • Feu clic a la tecla F5.
Amunt