Ofimàtica amb l'OpenOffice
  Exercici  2

 

Una autorització per a les sortides

 

L'exercici consistirà a confegir una autorització per a les sortides.

Serà un document fet amb l'OpenOffice que haurà de tenir inserida la imatge GenLogo.gif, a l'extrem superior esquerre del full. L'acompanyarà un text indicant el nom de l'escola en un tipus de lletra: Arial de mida 10. El text ha de dir: "Generalitat de Catalunya; Departament d'Ensenyament i, finalment, en negreta "CEIP El Castell" (o qualsevol altre).

Així mateix, també haurà de tenir inserit el logotip del centre (podeu fer servir la imatge Segell.gif o qualsevol altra imatge adient). Aquest logotip ha d'aparèixer a l'extrem superior dret del full, en forma d'Esborrany al carbonet.

El document inclourà un títol com ara "Autorització per a les sortides", en estil Títol.

La resta del document pot ser en qualsevol format adient per al cos d'un text. El document ha de ser una autorització per a les sortides on hi ha de constar:

  • El dia, hora de sortida i d'arribada, lloc i motiu de la sortida.
  • Les classes i grups participants.
  • El preu en euros, la forma i la data de pagament.
  • El llistat ordenat, fet amb l'eina Numeració i vinyetes, del que han de portar els infants.
  • Un text d'autorització per part del pare, mare o tutor/a amb espai per signar i el DNI.
  • Un peu de pàgina amb el nom, adreça, telèfon i correu electrònic de l'escola.
  • El text del peu de pàgina ha de cabre en una sola línia.
  • Una ratlla ha de separar el text del peu i el del cos de la pàgina.

El resultat ha de ser, aproximadament, aquest:

Anomeneu i deseu el vostre fitxer amb el vostre login afegint-hi exw1 i envieu-li a la bustiac3.

Amunt