Ofimàtica amb l'OpenOffice
  Exercici  2

 
Un convit a una cantada de la Coral d'Escola
 

L'exercici proposat serà la confecció amb l'OpenOffice d'un convit, i programa de mà, de la tradicional cantada de Coral de l'escola. Serà un full volant imprès en un full DIN-A4 apaïsat, en el qual es detallaran les actuacions dels diferents cursos.

El format de pàgina serà un full horitzontal, amb dues columnes de la mateixa mida que tindran un espaiat d'un centímetre entre ambdues, i una línia de separació de 0.5 pt.

Hi haurà inserida una imatge, com a marca d'aigua, al fons de cadascuna de les columnes. Pot ser la mateixa imatge o dues diferents. Podeu fer servir la imatge Porta.jpg o bé una escollida per vosaltres. La marca d'aigua ha de permetre l'escriptura damunt seu sense cap impediment.

El document tindrà un títol, amb l'estil Títol, semblant a "Concert de Primavera".

Amb els estils Encapçalament 1 i Llista 5 hi constaran els noms dels cursos i les dues cançons que cada curs ens oferirà, respectivament. Si calgués, per una bona distribució del text, inseriu entre les columnes, quan sigui necessari, un salt de columna.

Inseriu també un parell de notes a peu de pàgina explicant que dues cançons són amb acompanyament del grup de flautes de l'escola i del grup de guitarres de l'escola, respectivament.

La pàgina descrita fins ara serà la corresponent a la part interna del full volant. Seguidament, caldrà fer la que correspon a la portada i contraportada, tot inserint un salt de pàgina.

En aquesta pàgina també hi haurà dues columnes idèntiques a les de la pàgina anterior. A la primera columna de la nova pàgina inseriu-hi un parell de gràfics (diagrames explicatius).

La pàgina portarà per títol: "Petita història de la nostra Coral Escolar", en estil Títol, i unes línies explicant com en els darrers cinc anys el nombre de membres de la Coral, i el nombre d'actuacions pels pobles de la comarca no ha parat d'augmentar any rere any.

Per corroborar-ho creareu uns diagrames, en 3D, amb les dades següents:

  • Gràfic 1: Files: Membres. Columnes: 1999: 13; 2000: 23; 2001: 29; 2002: 37; 2003: 45.
  • Gràfic 2: Files: Actuacions. Columnes: 1999: 2; 2000: 3; 2001: 5; 2002: 8; 2003: 11.

Inseriu un salt de columna. En la segona columna caldrà fer la portada del programa de mà. Consistirà en una foto (podeu fer servir qualsevol imatge) i un rètol anunciant la cantada. Per exemple: "Cantada de Primavera. El nom de l'escola, lloc, data i hora".

El resultat final hauria d'aproximar-se a això:

Anomeneu i deseu el vostre fitxer amb el vostre login afegint-hi exw2 i envieu-li a la bustiac3.


Amunt