lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Validació de formularis Usuario: Anónimo 
Validació de formularis


  Construir un formulari com el de la figura:
Escriu el teu nom:
Email:
Edat: Home Dona
Telèfon
Nou password:
Repeticio password:
Districte:
Població:

  Aquest formulari s’envia per correu electrònic quan pitgeu al botó , com text pla i posant com a tema "Info". Abans cal comprovar que:

 • Cap dels camps estigui buit.
 • Que ens digui si el nom es una paraula "palindroma".
 • Que el camp Email sigui correcte sintàcticament nom@maquina.domini.
 • Que l’edat tingui uns límits raonables (18-120 anys).
 • Que s'hagi seleccionat algun sexe.
 • El camp de telèfon només hi hagi números o els signes: "(", ")", "-", "/", ".".
 • Que els dos camps de password siguin idèntics.
 • DistrQue en triar un dels districtes de Mataró, s’ompli automàticament el camp de Població, sense que permeti modificar-ho i en triar el districte CAP deixi el camp de població en blanc i ara si que permeti modificar-ho.
 • En cas d’error ens ha de situar el cursor automàticament cap allà on s’ha produït l’errada.
 • Si el formulari és correcte, que ens demani confirmació abans d’enviar-lo. I esborrar-lo en cas contrari.
 • Cal esborrar-lo quan pitgeu al botó
 • Feu que quan s’hagi d’enviar el document, se’ns obri una finestra amb les dades que hem posat al formulari en forma de fitxa.

Fitxa

 • Poseu també un botó per tancar la nova finestra.
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar