lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Mitjana Aritmètica Ponderada Usuario: Anónimo 
Mitjana Aritmètica Ponderada

Calcula la nota mitjana de tot el cicle d'administració de sistemes informàtics:

Crèdit 1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari:
Crèdit 2. Gestió de xarxes d'àrea local:
Crèdit 3. Implantació d'aplicacions informàtiques de gestió:
Crèdit 4. Fonaments de programació
Crèdit 5. Desenvolupament de funcions en el sistema informàtic
Crèdit 6. Sistemes gestors de bases de dades
Crèdit 7. Relacions en l'àmbit de treball
Crèdit 8. formació i orientació laboral
Crèdit 9. Molt Bé

Suficient
No Apte/a
formació en centres de treball
Crèdit 10. Síntesi
Nota:
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar