lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Estructures dinàmiques de memòria - Cues Usuario: Anónimo 
Cues de caràcters  
Element a encuar: últim element desencuat
 

Per entendre el funcionament de les cues ho compararem amb un exemple de la vida real. El més semblant és pensar en una cua d’una botiga. Quan arribem ens posem a la cua (ens afegim pel final) i esperarem a que ens toqui ser atesos (sortirem pel davant de la cua).

és a dir, una cua és una estructura FIFO (First In-First Out); el primer en arribar és el primer en sortir. Una cua serà una agrupació d’elements del mateix tipus en el que afegirem elements per un extrem (final) i els traurem per l’altre (front).

Les operacions que podrem realitzar sobre cues:

InicialitzarCua: deixa la cua en l’estat inicial, és a dir, buida
Encuar: Afegeix un element pel final de la cua.
Desencuar: Permet obtenir l’element del front de la cua, eliminant-lo d’aquesta
CuaBuida?: Indicarà si la cua es troba buida o no.

 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar