lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Estructures dinàmiques de memòria - Llistes lineals amb repetits Usuario: Anónimo 
Llistes lineals de caràcters  
Element d'entrada: Amb repetits Sense repetits
 

Una llista és un conjunt d'elements del mateix tipus que segueixen una seqüència lògica.

L’avantatge de les llistes és que l’ordre és lògic i, per tant, el fixem nosaltres en cada cas i podrem afegir o eliminar elements de qualsevol punt de la llista segons les nostres conveniències.

és a dir, podem inserir ordenadament, cercar i eliminar elements.

Les operacions que podrem realitzar sobre llistes ordenades són:

InicialitzarLlista: Crea la llista en l'estat inicial, és a dir, buida.
AltaOrd: Afegeix un element al lloc que li pertoca de la llista.
BaixaOrd: Elimina l'element de la llista. (Amb o sense repetits).
CercarElm?: Indicarà si l'element és a la llista o no i la seva posició.
LlistaBuida?: Indicarà si la llista es troba buida o no.

 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar