lucky.thico.cat Informàthica Personal
  Inicio | javascript | Preguntes 3 tipus test Usuario: Anónimo 
Preguntes 3 Ssoo tipus test

1. La quantitat de punts en què es troba dividida la pantalla s'anomena:
ppp
pixel
dpi
cps
2. El nº de vegades per segon que es necessita per reactivar la intensitat dels pixels s'anomena i es mesura en:
entrellaçat, en línies
refresc de pantalla, en Mbytes
resolució, en hertz
refresc de pantalla, en hertzs

3. Si us parlen de 1024x768 volen dir...
longitud de l'àrea de visualització d'un monitor.
àrea visible del monitor
punts en horitzontal x vertical d'un monitor
punts en vertical x horitzontal d'un monitor.

4.En un CD les dades es graven sobre:
pistes concèntriques.
línia.
espiral.
pits i lands.

5. Com es comuniquen la CPU i la memòria:
pels busos del sistema.
per telèfon.
per cable.
per fils de silici.

6. El PC s'incrementa sempre d'un en un?
Sí, sempre.
Depèn del tipus d'instrucció.
No, mai.
Depèn de la ALU.

7. Un bus d'adreces de 8 bits pot direccionar:
1Gb de posicions de memòria.
256 bytes de posicions.
256 posicions.
1Mb de posicions de memòria.

8. Un driver és:
un programa controlador.
software per comunicar perifèrics amb l'ordinador.
un conductor d'instruccions.
hardware per instal·lar impressores.

9. Quina afirmació és falsa?
El bus de dades defineix el nombre de bits del processador.
El bus de control és bidireccional.
Les interrupcions s'envien pel bus de control.
El bus d'adreces és bidireccional.

10. Com s'anomena el rendiment del sistema en anglès?
benchmark.
multitasking.
gaining.
throughput.

11. Un sistema multiprogramat pot treballar en temps compartit?
Si, sempre
No, mai
Depèn
No té res a veure

12.Quin d'aquests sistemes operatius no és multitasca?
Unix
Windows
OS/2
MS-DOS

13. Les pistes d'un disquet són:
equidistants i egocèntriques
concèntriques i multidisciplinars
concèntriques i equidistants.
disjuntes i paral·leles

14. De quin d'aquests conceptes depèn el temps de resposta d'un sistema operatiu multitasca?
El multiprocés
La multiprogramació
El temps compartit
Els processos distribuïts

15. Un miss és....
una fallada a la caché.
un encert a la caché.
una fallada a la EEPROM.
un encert a la EEPROM.Nota:
 
Aciertos:
 
Errores:
 
No Contestadas:
 
Html  javascript  OpenOffice  Php  Encuestas Encuestas  Herramientas Herramientas  Usuarios  mail Contactar